Rahvuskaaslaste stipendiumiprogammi konsultatsioonitund 2

Stipendiumi abil saavad rahvuskaaslastest noored võimaluse tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.

Soovid teada, kas sinu dokumendid taotlemiseks vastavad programmi tingimustele? Mõtiskled, milline on sobiv praktika? Või tahad uurida hoopis selle kohta, kust otsida infot Eestis elukoha ja praktikakoha leidmiseks?

Ootame kõikide sedalaadi küsimustega huvilisi konsultatsioonitundidesse, kus programmi koordinaator arutleb teiega koos kerkinud teemade üle, annab nõu ja vastab küsimustele.

Konsultatsioonitunnid toimuvad kahel ajal (mõlemad Eesti aja järgi) internetis Zoom platvormil:

4. aprillil kell 16.00-17.00 https://us06web.zoom.us/j/81434456219

5. aprillil kell   9.00-10.00 https://us06web.zoom.us/j/88599305389

Konsultatsioonitunnid viib läbi programmi koordinaator Sandra Paulus KÜSKist. Võimalik on vestleda nii eesti kui inglise keeles.

Välisministeerium ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad välismaal elavaid Eesti noori kandideerima stipendiumile erialase praktika läbimiseks Eestis. Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 24. aprillil kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Stipendiumi abil saavad rahvuskaaslastest noored võimaluse tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.

Soovid teada, kas sinu dokumendid taotlemiseks vastavad programmi tingimustele? Mõtiskled, milline on sobiv praktika? Või tahad uurida hoopis selle kohta, kust otsida infot Eestis elukoha ja praktikakoha leidmiseks?

Ootame kõikide sedalaadi küsimustega huvilisi konsultatsioonitundidesse, kus programmi koordinaator arutleb teiega koos kerkinud teemade üle, annab nõu ja vastab küsimustele.

Konsultatsioonitunnid toimuvad kahel ajal (mõlemad Eesti aja järgi) internetis Zoom platvormil:

4. aprillil kell 16.00-17.00 https://us06web.zoom.us/j/81434456219

5. aprillil kell   9.00-10.00 https://us06web.zoom.us/j/88599305389

Konsultatsioonitunnid viib läbi programmi koordinaator Sandra Paulus KÜSKist. Võimalik on vestleda nii eesti kui inglise keeles.

Välisministeerium ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad välismaal elavaid Eesti noori kandideerima stipendiumile erialase praktika läbimiseks Eestis. Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 24. aprillil kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Olete oodatud osalema virtuaalsel CERV programmi taotlusvooru Sõpruslinnad (Town-Twinning) infopäeval neljapäeval, 30. märtsil 2023 kell 13.30-15.30 

Taotlusvooru tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

Registreeru infopäevale siin: https://forms.gle/adFBMMtJaB2pgiDA7

Olete oodatud osalema virtuaalsel Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi (CERV) Euroopa ajaloolise mälu taotlusvooru infopäeval reedel, 17. märtsil 2023 kell 11.00-13.00

Toetuse eesmärgiks on käsitleda Euroopa lähiajaloo ja ka kaasaja sündmusi, sh autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide tekitatud kahjusid, samuti nende tekke põhjuseid ja tegevuse tagajärgi ning tõsta ELi kodanike teadlikkust meie ühisest ajaloost, kultuurist ja väärtustest. Toetuse saajad peavad olema juriidilised isikud (avalik- või eraõiguslikud asutused).

Eestikeelne kokkuvõte taotlusvoorust ja viited Euroopa Komisjoni lehele, kuhu taotlus tuleb sisestada:https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/euroopa-ajalooline-malu-cerv-programm/

Registreeru infopäevale siin: https://forms.gle/4Rujgv7BpsM4UcCA9

Head vabaühenduste eestvedajad, KOV ja kogukondade arendajad, ettevõtete töötajad ning huvilised kõikidest valdkondadest!

 • Sulle on olulised uuendused kogukonnas või ühiskonnas?
 • viid ellu või toetad algatusi?
 • Sind kõnetavad koosloome ja innovatsiooni näited?
 • rahastusvõimalused pakuvad huvi?

Oled oodatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminarile, kus:

 • tutvud sotsiaalse innovatsiooni näidete ja rahastusallikatega; 
 • osaled sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomises. 

Tasuta 3,5-tunnised seminarid toimuvad: veebruaris ja märtsis üle Eesti ja veebis 21. märtsil 

Palun registreeru hiljemalt viis päeva enne oma valitud seminari.


T 28.03 Risti loomemajas Läänemaal kell 13.00-16.30


Tutvu sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tööversiooniga.

Sotsiaalne innovatsioon hõlmab uusi ideid ja lahendusi, mis tagavad kogukondade, võrgustike ja ühiskonna tõhusama toimimise ning milleni jõutakse koosloomes.

Seminarid toimuvad Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on projekti Eesti koordinaator, teised projekti Eesti partnerid on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa arenduskeskus, siseministeerium ja sotsiaalministeerium.

Uku Visnapuu

 • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine

Head vabaühenduste eestvedajad, KOV ja kogukondade arendajad, ettevõtete töötajad ning huvilised kõikidest valdkondadest!

 • Sulle on olulised uuendused kogukonnas või ühiskonnas?
 • viid ellu või toetad algatusi?
 • Sind kõnetavad koosloome ja innovatsiooni näited?
 • rahastusvõimalused pakuvad huvi?

Oled oodatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminarile, kus:

 • tutvud sotsiaalse innovatsiooni näidete ja rahastusallikatega; 
 • osaled sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomises. 

Tasuta 3,5-tunnised seminarid toimuvad: veebruaris ja märtsis üle Eesti ja veebis 21. märtsil 

Palun registreeru hiljemalt viis päeva enne oma valitud seminari.


T 28.02 Pärnu uue kunsti muuseumis kell 13.00-16.30

T 14.03 Tapa kultuurikojas kell 13.00-16.30

T 21.03 virtuaalselt kell 14.00-16.00

T 28.03 Risti loomemajas Läänemaal kell 13.00-16.30


Tutvu sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tööversiooniga.

Sotsiaalne innovatsioon hõlmab uusi ideid ja lahendusi, mis tagavad kogukondade, võrgustike ja ühiskonna tõhusama toimimise ning milleni jõutakse koosloomes.

Seminarid toimuvad Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on projekti Eesti koordinaator, teised projekti Eesti partnerid on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa arenduskeskus, siseministeerium ja sotsiaalministeerium.

Uku Visnapuu

 • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine

Head vabaühenduste eestvedajad, KOV ja kogukondade arendajad, ettevõtete töötajad ning huvilised kõikidest valdkondadest!

 • Sulle on olulised uuendused kogukonnas või ühiskonnas?
 • viid ellu või toetad algatusi?
 • Sind kõnetavad koosloome ja innovatsiooni näited?
 • rahastusvõimalused pakuvad huvi?

Oled oodatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminarile, kus:

 • tutvud sotsiaalse innovatsiooni näidete ja rahastusallikatega; 
 • osaled sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomises. 

Tasuta 3,5-tunnised seminarid toimuvad: veebruaris ja märtsis üle Eesti ja veebis 21. märtsil 

Palun registreeru hiljemalt viis päeva enne oma valitud seminari.


T 28.02 Pärnu uue kunsti muuseumis kell 13.00-16.30

T 14.03 Tapa kultuurikojas kell 13.00-16.30

T 21.03 virtuaalselt kell 14.00-16.00

T 28.03 Risti loomemajas Läänemaal kell 13.00-16.30


Tutvu sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tööversiooniga.

Sotsiaalne innovatsioon hõlmab uusi ideid ja lahendusi, mis tagavad kogukondade, võrgustike ja ühiskonna tõhusama toimimise ning milleni jõutakse koosloomes.

Seminarid toimuvad Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on projekti Eesti koordinaator, teised projekti Eesti partnerid on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa arenduskeskus, siseministeerium ja sotsiaalministeerium.

Uku Visnapuu

 • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine

Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2023. aasta stipendium erialase praktika teostamiseks Eestis programmi infopäev toimub 28. veebruaril 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi) virtuaalselt Zoom platvormil.

Infopäevaga saab liituda SIIN.

Meeting ID: 846 2325 6176
Passcode: 928615

Infopäeval annab programmi koordinaator ülevaate olulisematest tingimustest, taotlusprotsessist ja vastab küsimustele. Infopäeva salvestatakse ja see saab olema siin lehel järelvaadatav.

Stipendiumi rahastab Eesti välisministeerium ja stipendiumikonkurssi viib läbi KÜSK.


Stipendiumi abil saavad rahvuskaaslastest noored võimaluse tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.

Lähemalt loe kogu stipendiumiprogrammist SIIT.

Head vabaühenduste eestvedajad, KOV ja kogukondade arendajad, ettevõtete töötajad ning huvilised kõikidest valdkondadest!

 • Sulle on olulised uuendused kogukonnas või ühiskonnas?
 • viid ellu või toetad algatusi?
 • Sind kõnetavad koosloome ja innovatsiooni näited?
 • rahastusvõimalused pakuvad huvi?

Oled oodatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminarile, kus:

 • tutvud sotsiaalse innovatsiooni näidete ja rahastusallikatega; 
 • osaled sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomises. 

Tasuta 3,5-tunnised seminarid toimuvad: veebruaris ja märtsis üle Eesti ja veebis 21. märtsil 

Palun registreeru hiljemalt viis päeva enne oma valitud seminari.


T 28.02 Pärnu uue kunsti muuseumis kell 13.00-16.30

T 14.03 Tapa kultuurikojas kell 13.00-16.30

T 21.03 virtuaalselt kell 14.00-16.00

T 28.03 Risti loomemajas Läänemaal kell 13.00-16.30


Tutvu sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tööversiooniga.

Sotsiaalne innovatsioon hõlmab uusi ideid ja lahendusi, mis tagavad kogukondade, võrgustike ja ühiskonna tõhusama toimimise ning milleni jõutakse koosloomes.

Seminarid toimuvad Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on projekti Eesti koordinaator, teised projekti Eesti partnerid on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa arenduskeskus, siseministeerium ja sotsiaalministeerium.

Uku Visnapuu

 • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine

Head vabaühenduste eestvedajad, KOV ja kogukondade arendajad, ettevõtete töötajad ning huvilised kõikidest valdkondadest!

 • Sulle on olulised uuendused kogukonnas või ühiskonnas?
 • viid ellu või toetad algatusi?
 • Sind kõnetavad koosloome ja innovatsiooni näited?
 • rahastusvõimalused pakuvad huvi?

Oled oodatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminarile, kus:

 • tutvud sotsiaalse innovatsiooni näidete ja rahastusallikatega; 
 • osaled sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomises. 

Tasuta 3,5-tunnised seminarid toimuvad: veebruaris ja märtsis üle Eesti ja veebis 21. märtsil 

Palun registreeru hiljemalt viis päeva enne oma valitud seminari.Tutvu sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tööversiooniga.

Sotsiaalne innovatsioon hõlmab uusi ideid ja lahendusi, mis tagavad kogukondade, võrgustike ja ühiskonna tõhusama toimimise ning milleni jõutakse koosloomes.

Seminarid toimuvad Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on projekti Eesti koordinaator, teised projekti Eesti partnerid on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa arenduskeskus, siseministeerium ja sotsiaalministeerium.

Uku Visnapuu

 • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine

Head vabaühenduste eestvedajad, KOV ja kogukondade arendajad, ettevõtete töötajad ning huvilised kõikidest valdkondadest!

 • Sulle on olulised uuendused kogukonnas või ühiskonnas?
 • viid ellu või toetad algatusi?
 • Sind kõnetavad koosloome ja innovatsiooni näited?
 • rahastusvõimalused pakuvad huvi?

Oled oodatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminarile, kus:

 • tutvud sotsiaalse innovatsiooni näidete ja rahastusallikatega; 
 • osaled sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomises. 

Tasuta 3,5-tunnised seminarid toimuvad: veebruaris ja märtsis üle Eesti ja veebis 21. märtsil 

Palun registreeru hiljemalt viis päeva enne oma valitud seminari.Tutvu sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tööversiooniga.

Sotsiaalne innovatsioon hõlmab uusi ideid ja lahendusi, mis tagavad kogukondade, võrgustike ja ühiskonna tõhusama toimimise ning milleni jõutakse koosloomes.

Seminarid toimuvad Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on projekti Eesti koordinaator, teised projekti Eesti partnerid on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa arenduskeskus, siseministeerium ja sotsiaalministeerium.

Uku Visnapuu

 • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV linnade võrgustke meetme avatud vooru tingimusi tutvustav infopäev toimub ZOOM-keskkonnas 08. veebruaril 2023 algusega kell 14.00.

Infopäevale tuleb end eelnevalt registreerida siin.

Taotlusvooru info on avalikustatud. Taotlusi saab hakata sisestama 19. jaanuarist 2023 ja seda saab teha 19. aprillini 2023.

Lisainfo:

Katre Tamm

Koordinaator

 • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine

Marju Mäger

Koordinaator

 • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine
 • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine