Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Kodanike kaasamine ja osalemine“

Eesmärk: kodanike ja kodanikuühenduste osalemine ja panus Euroopa Liidu demokraatiasse ja kodanikuühiskonda läbi avaliku arvamuste vahetamise

Teemavaldkonand:

  • 2024 Euroopa Parlamendi valimised;
  • COVID-19 kriisi mõju demokraatlikule dialoogile ja põhiõiguste rakendamisele;
  • Uuenduslikud demokraatlikud lähenemisviisid ja vahendid – e-demokraatia;
  • Võitlus valeinformatsiooni vastu;
  • Kliima ja keskkonnaga seotud arutelud ja tegevused.

Projekti kestus: 12-24 kuud

Toetatud tegevused: arutelud, kampaaniad, teadlikkuse tõstmine, konverentsid, töötoad jne; meediapädevuse arendamine; ELi kodanike omavahelise teabevahetuse edendamine ELiga seotud teemadel

Osalema on oodatud: mittetulundusühingud, haridus-, kultuuri- või teadusasutused.

Partnerid vähemalt kolmest erinevast ELi riigist (võivad olla ka avalikud kohalikud/piirkondlikud omavalitsused)

Rahastuse suurus: limiteerimata, vastavalt üldsumma kalkulaatorile

Taotluste esitamise tähtaeg: 10. veebruar 2022