Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Euroopa ajalooline mälu“

Projektikonkurss Euroopa kujunemisloos ja ajaloos oluliste sündmuste mälestamiseks, s.h.:

  • Autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide põhjuste ja tagajärgede analüüsimine;
  • ELi kodanike teadlikkuse tõstmine nende ühisest ajaloost, kultuurist, kultuuripärandist ja väärtustest;
  • ELi kodanike teadlikkuse suurendamine Euroopa Liidust, selle päritolust ja eesmärkidest ning mitmekesisuse, vastastikkusese mõistmisese ja sallivuse tähtsusest.

Projekti kestvus: 12-24 kuud

Toetatud tegevused: koolitustegevused; trükised; veebipõhised vahendid; uuringud, s.h. päritolu-uuringud;

mitteformaalne haridus; avalikud arutelud; näitused; uuenduslikud ja loomingulised tegevused, jne.

Osalema on oodatud: riiklikud ja kohalikud ametiasutused või MTÜd, ellujäänute ühendused ning kultuuri-, noorte-, haridus- ja teadusorganisatsioonid.

Taotlused tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva konsortsiumi poolt, eelistatakse riikidevahelisi projekte.

Rahastuse suurus: limiteerimata, vastavalt üldsumma kalkulaatorile

Taotluste esitamise tähtaeg: 24. märts 2022

Lisainfo