Harmi Haridusseltsis on kiired sügispäevad

Priit Põiklik
11. okt. 2022


25. septembril peeti Harmi mõisa pargis traditsioonlist Harmi koolipere mihklipäeva laata ja maal elamise päeva. Juba vanal ajal lõpetas mihklipäev kiirete suvetöödega sahmimise ja pärast mihklipäeva läks lahti küla seltskondlik elu. Nii ka tänapeäval Harmi külas, Harmi mõisa pargis.

Suvi on olnud kõigil tihe toimetamine, kellel puhkuse rindel, kellel talutöödes. Harmi koolipere toimetas kogu septembri – lapsed meisterdasid laadaks vurre, puidust lihviti kabenuppe, küpsetati küpsiseid, pakendati ja kaunistati oma laadalaudu. Koolimaja akendes olid tuled tihti hilistel õhtutundidel. Ka piirkonna pered valmistusid tublisti laadaks, kes tuli kohale oma meega, kes kõrvitsate ja hiidkartulitega, kes küpsetas laadal vahvleid, kes müüs kasevihtu ja enda korjatud jõhvikaid. Laada külastajaidki oli saja ümber, nii et rahvast Harmis on!

Alati annab Harmi laadale lisaväärtuse ja toob külarahva kokku meie endise õpetaja Leelo juhendatud Habaja noortekeskuse näiteringi etendus – kus osalevad ka Harmi lapsed. Ja alati saab nalja. Osad laadakülalised tulevadki etenduse pärast kohale. Seda oodatakse igal aastal.
Ka kooli köögis on olnud tihe sagimine, sest mihklipäeva laadal näitab ka kokk Karin oma meistriklassi maailma parimate ahjusoojade võirooside ja palju muuga. Nii et kõik saavad kõhule pai!

Mihklipäeva laat on hea näide, kuidas Harmi mõisas toimetav Harmi Haridusselt liidab sarnase huvigrupi ja väärtushinnangutega inimesi.
Hariduse kättesaadavuse hoidmine piirkonna lastele Harmi mõisas on see süda, mis kogukonna vereringe tuksumas hoiab. Nii saab kooli tegemisi ja külaelu siduda, et erinevas vanuses külaelanukud tunnevad ennast osana küla elust.

Siin on õnnelik kogukond!
Kuni su küla veel elab, elad sina ka 🙂

Elo Liina Kaivo, Harmi Haridusseltsi juhatuse liige

Harmi Haridusselts oli toetusesaaja KÜSK vabaühenduste 2020. a taotlusvoorust, projekt edukalt lõpetatud ja selle käigus parendati kooli amortiseerunud tehnosüsteeme, et kool saaks kogukonnakeskusena pakkuda rohkem teenuseid ja koostegemisi võimalusi oma kogukonna liikmetele. Harmis Haridusseltsi juhatuse liige ja eestvedaja Elo Liina Kaivo oli ka KÜSKi kogukonna eestvedaja stipendiumi saaja 2022. aastal. Ta hindas seda võimalust väga kõrgelt, eriti mentori kaasamise võimalust, et kohtuda ja jagada ühiseis väärtuseid-muresid-rõõme teiste sarnaste kogukondadega. Tema mentor oli Hendrik Noor Sänna kogukonnast.

Tea Jänes

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor