Heidi-Maarja Melts: Euroopa Liidu väärtusi kaitstes kaitseme meie kõigi ühiseid huve

Priit Põiklik
3. mai 2023


Aprilli lõpust algas “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm” ehk CERV (inglise keeles Citizens, Equality, Rights and Values) programmi uus kahe-aastane tegevusperiood Eestis, milles KÜSK on programmi kontaktpunkt. Sel puhul avasime programmile Facebookis oma lehe CERV ESTONIA ja tegime huvilistele kuni 1. maini kestnud mängu, milles palusime akronüümi CERV lahti mõtestada ning küsisime, milline “täht” inimesi enim kõnetab. Üle saja vastaja seast loosisime välja peaauhinna saaja. Auhinnaks on mürasummutavad kõrvaklapid. Need võitis Heidi-Maarja Melts Tartust.

Heidi-Maarja töötab igapäevaselt Eesti Kirjandusmuuseumi kommunikatsioonispetsialistina. Küsisime, mida tähendavad tema jaoks euroopalikud väärtused?

Euroopalikud väärtused on minu jaoks kindlasti vabadus, sotsiaalne õiglus. Hindan väga kodanike algatusi ja aktiivsust meie ühiskonna (p)arendamisel ning leian, et inimestel sõltumata oma vanusest ning soost jne peavad olema võrdsed võimalused ennast teostada.

Kuidas sa mõtestad lahti seda, et olla Euroopa aktiivne kodanik?

Tuletan siinkohal meelde üht Eesti vanasõna: “Kus viga näed laita, siis tule ja aita!”

Olen ise ka sama meelt, et lahmiva kriitikaga ei jõua kaugele, tuleb esiteks pead kokku panna ja siis käed ka külge ning peagi saab parem kui varem! Siinkohal on heaks näiteks eestlaste talgukultuur (s.h  Teeme Ära talgupäevad) ning viimase aasta jooksul esile kerkinud tohutu koostöö ja abistamise soov, seoses Ukrainas puhkenud sõjaga.

Vaikselt kodus või kitsamas grupis kritiseerida ja ennast sotsiaalmeedias välja elada ei vii pikemas perspektiivis kuskile, tuleb teha koostööd, arutada, proovida muutusi ellu viia alates rohujuure tasandilt, sest ainult nii muutuvad elud ja olud meie ümber.

On sul olnud elus kokkupuuteid Euroopa Liidu toetatud projektidega?

Olen osalenud mitmetel koolitustel, mida on rahastatud EL poolt ning kuna töötasin pikki aastaid noorsootöötajana, siis osalesin mitmetes erinevates noorteprojektides ja -vahetustes.

Kuidas kuulsid CERV programmist ja mida sellest tead?

Seoses oma tööga Eesti Kirjandusmuuseumis käis meil külas CERVi projektijuht Katre Tamm, kes tutvustas muuseumi töötajatele programmi võimalusi, et rahastada erinevaid uurimisprojekte, konverentse jne üritusi.

Miks tasub sinu arvates olla uudishimulik, kui räägitakse Euroopa Liidu väärtustest? 

Alati tasub olla uudishimulik, sest uus on alati huvitav ja kunagi ei või teada, millal avanevad uued võimalused ja uued uksed sinu isiklikuks või tööalaseks enesearenguks.

Euroopa Liidu väärtused on üldinimlikud: vabadus, inimväärikus, demokraatia, võrdsus, inimõigused. Neid väärtusi kaitstes kaitseme meie kõigi ühiseid huve, et tagada kõigi kodanike kaasatus, õiglus ja solidaarsus ühiskonnas. Meie lähedal Ukrainas toimuv on näidanud, kui haprad võivad need väärtused olla ja just nende puudumine annab endast teravalt märku.

Suur tänu vastamast ja palju õnne võidetud praktiliste kõrvaklappide puhul!

CERV programmi sotsiaalmeedia mängus võitsid vahvad lauamängud:

Heikki Sal-Saller
Kairi Alev
Ulvi Jõesaar
Geete Salumäe
Anna Heinsoo
Teele Ojasalu
Laura Laanisto
Anton JA
Merka Perka
Alex Jakovlev
Võtame võitjatega lähiajal ühendust.

Küsija rollis oli:

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht