Ida-Viru vabaühenduste konsultant Nadežda Morozova: iga inimese unikaalsed teadmised ja oskused saavad vabakonnale või kogukonnale kasu tuua

Priit Põiklik
31. märts 2023


Nadežda Morozova on justkui Ida-Virumaa hea haldjas, kes abistab naerusuiselt kõiki, kes tema poole vabaühendusi puudutavates küsimustes pöörduvad. Rõõmsameelne ja energiline Nadežda teab vastuseid nii eesti kui vene keeles. Jõhvi on armas väike Eesti linn, kus Nadežda töötab.  Siin teatakse, kui oluline on aidata inimeste igale küsimusele vastus leida.


Nadeždaga saab kontakti e-posti aadressil nadezda.morozova@ivek.ee ja telefonil 506 7735. Et temaga kohtuda, võiks enne aja kokku leppida. Töökoht asub Nadeždal Ida-Viru ettevõtluskeskuses Jõhvis aadressil Keskväljak 4.


Tegime Nadeždaga tema tööst juttu. Alustame üldisemast küsimusest – milles sinu pakutav teenus täpsemalt seisneb?

Lühidalt öeldes MTÜ-de nõustamine ja abistamine erinevates küsimustes, mis puudutavad tegevuse alustamist, MTÜ juhtimist ja arengut, lisarahastuse otsimist.

Millist nõu annad kogukondadele?

Esialgu uurin, millega kogukond tegeleb või soovib tegelda, mis küsimused ja mured on ja millist abi vajatakse. Küsimusi, probleeme ja mõtteid on kindlasti palju ja igaühele tuleb sobivat lahendust pakkuda ja koos mõelda.

Mis sulle sinu töö juures meeldib ja mis muret teeb?

Meeldivad kindlasti inimesed, kellega koos Ida-Viru ettevõtluskeskuses ja maakondlikes  arenduskeskustes tööd teen ja need, kellega töö käigus kokku puutun – nõustamisel, koolitustel, üritustel. Kõik nad on aktiivsed, ideid ja tööisu täis. Nende inimestega on alati huvitav.  Muret teeb see, et Ida-Virumaal väheneb noorte arv ning praegu vabaühendustes tegutsev põlvkond väsib ära ja on valmis oma tegevust lõpetama. Tahaks, et nendel toredatel inimestel ja nende tegudel oleks jätk ja järelkasv, kes saaks tegevust jätkata.

Mis paneb silma särama ja toob tegutsemisindu?

See, et saan inimesi aidata kas nõuga või vaadates nende projektitaotlust või jagad mõnd infot või kogemust. Vabaühenduste juhid on aktiivsed ja innukate ideedega, kuid vahepeal vajavad nad tuge. Ja kui sa näed, et sinu toega on idee ellu viidud, panebki see silmad särama.

Kust vabaühendused kõige operatiivsemalt infot leiavad?

Kui tulin tööle, siis turundusspetsialist just tegeles kodulehe uuendamisega, Facebooki sisuga ja ma kohe lülitusin protsessi sisse ning hakkasime mõtlema, kuidas infot inimesteni viia arvestades meie regiooni eripära ning kakskeelsust. Praegu anname infot edasi operatiivselt Facebookis, Instagrammis, kodulehel ja saadame välja uudiskirju, et inimesed teaksid, mis vabaühenduste maailmas toimub, mis rahastamisvõimalused on avatud. Kui keegi vajab infot juriidilistes, raamatupidamislikes küsimustes jne, siis lisaks nõustamisel kindlasti suunan ka MTÜabi lehele.

Millist nõu annad alustavale vabaühendusele/kogukonnale?

Kindlasti mõelda ja kaaluda, kellega vabaühendust moodustada või vaadata, kes on need aktiivsed kogukonna liikmed, kellega saab koostööd teha, mis on iga inimese unikaalsed teadmised ja oskused, mis saavad vabakonnale või kogukonnale kasu tuua. Inimesed peaksid kindlasti „sobima“ omavahel – kuulama, arvestama teiste arvamustega. Juhtima peaks kindlasti see, kes ei karda vastutust ja on julge otsustaja, aga oskab ka konflikte lahendada.

Millist nõu annad juba tegutsevatele vabaühendustele?

Tuleb olla aktiivne ja uudishimulik, vaadata erinevaid rahastamis- ja koolitusvõimalusi, leida uusi kontakte. Selleks, et tegevus ei jääks seisma ja areneks, tuleb tegutseda. Kui vabaühenduse juht tunneb, et väsib, siis tuleb otsida liikmete seas inimest, kes saaks abistada, kellele saab mõned jooksvad asjad delegeerida ja endal keskenduda organisatsiooni arengule, arengukava ja tegevuskava läbimõtlemisele, partneritele otsingule.

Milliseid muutusi oled valdkonnas viimasel ajal märganud?

Maailm meie ümber muutub nii kiiresti, et see paneb kõiki, sealhulgas ka vabaühendused reageerima, oma tegevust ümber korraldama ning fookust muutma. Kindlasti on praegu päevakorras kogukonna ja turvalisuse teema, rohepööre ja õiglane üleminek. Vabaühendused on palju teadlikumad, paindlikumad ja julgemad kaasarääkijad.

Mis on praegu aktuaalne vabakonnas?

Üks teema on kindlasti rahastusvõimaluste otsimine. Kuna paljud kohalikud omavalitsused vähendavad tegevustoetusi, siis tuleb vabaühendustele mõelda, kas kirjutada projekte, hakata omatulu teenima, tõsta liikmemaksu ja otsida uusi liikmeid.

Teine teema on kogukonnastamine. Ida-Virumaal see hakkab levima külades ja alevikes, aga selleni, et muuta mõtlemist linnades, on veel pikk tee ees.

Soovime Nadeždale jõudu ja edu tema igapäevases töös ja et ikka jätkuks sära silmadesse!

Küsis Priit Põiklik KÜSKist