Innovatsioonifondi toel saavad Sargvere keskusehoone ja Roosna-Alliku rahvamaja Järvamaal generaatorivalmiduse

Priit Põiklik
26. jaan. 2024


Paide linnast taotles 2023. aastal innovatsioonifondist elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse tugevdamiseks toetust kaks vabaühendust – MTÜ Allikaveed ja Sargvere MES. Eesmärk oli tagada kogukondadele elektri olemasolu kriisikeskuses, juhul kui see kaob.

Siseministeerium koos sihtasutusega Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) käivitas möödunud aastal kodanikuühiskonna innovatsioonifondi, mille eesmärk on edendada ühelt poolt osalusdemokraatiat ning teisalt toetada elanike heaolu, turvatunnet ja koostööd inimeste ja ametkondade vahel.

Julgeolekuolukorrast tingituna oli 2023. aastal fondi fookuses elanikkonnakaitse ja selle võimekuse tõstmine kohalikul tasandil.

Fondist said mittetulundusühingud toetust taotleda elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks korraldatavate arutelude läbiviimiseks ja/või konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks.

Paidele oli toetuseks ettenähtud veidi üle 11 000 euro. Projektitaotluse toetuse saamiseks esitasid MTÜ Allikaveed ja Sargvere MES. Projektide eesmärgiks on generaatorivalmiduse loomine loodavatele kogukonna kergsuskeskustele, kus inimesed hädaolukorras koguneda ja abi saaksid. Mõlemad taotlused rahuldati.


Vahendatud Paide linnalehe infot