Järvamaa kogukonnad said kodanikuühiskonna innovatsioonifondist elanikkonnakaitseks ja kriisivalmiduseks toetust

Priit Põiklik
20. veebr. 2024


Foto: Freepic

Järva Teataja annab teada, et Järvamaa kogukonnad said kriisivalmiduseks toetust.

Siseministeerium koostöös KÜSKiga käivitas eelmisel aastal innovatsioonifondi, mille eesmärk on toetada ja suunata kogukondi ja kohalikke omavalitsusi käivitama uudseid koosloomelisi kaasamis- ja koostöövorme. Eelmisel aastal sai innovatsioonifondist toetust taotleda elanikkonnakaitsega seotud tegevusteks. 2024. aastal tuleb taotlusvoor uuesti, fookus jääb samaks – elanikkonnakaitse ja kriisivalmidus.

Innovatsioonifondi maht 2023. aastal oli 875 000 eurot. Iga kohaliku omavalitsuse kohta oli ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda said. Taotluste menetlemise infosüsteemi TMS kaudu laekus 110 taotlust 67st kohalikust omavalitsustest. Suurem osa taotlustest on menetletud ja toetus määratud. Toetatud projektidega saab tutvuda KÜSKi kodulehel.

Järvamaal said Innovatsioonifondist toetust:

Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts 3477 eurot

Projekti eesmärk: Võrgustikupõhine Sargvere piirkonna külad on kriiside eest paremini kaitstud –Sargvere keskushoones on tagatud kohtpaikne generaatori ühendamise võimekus. Generaatori ühendamise võimekus Sargvere keskushoones võimaldab kriisiolukorras hoonet elektrienergiaga katkematult varustada, millega tagatakse hoones valgus, autonoomse katalamaja töö soojavarustuseks ja vajadusel ruumide ventilatsioon.

Projekti kokkuvõte: Projekt keskendub kogukonna ja Sargvere piirkonna külade (Sargvere, Nurmis, Suurpalu, Mäeküla) toimepidavuse tõstmisele seotud kuludele – projekteeritakse ning teostatakse generaatoriga ühendamiseks väljavõtte Sargvere keskushoonele Paide linnas Sargvere külas. Selle projekti elluviimise järel on tagatud tulevase piirkonna evakuatsioonikoha elektrienergiaga varustamine (projekt on vajalik ellu viia kuna piirkond hõlmab mitut küla kus elab alaliselt 388 elanikku sh Sargvere külas asuvad kortermajad ja eramud, Mäeküla, Suurpalu, Nurmsi eramud. Paide linn jääb 15 km kaugusele, samas Sargvere evakuatsioonikoht jääks maksimaalselt 3km kaugusele, suur osa elanikest saab sinna tulla jalgsi). Evakuatsioonikoht tagatakse piirkonna elanikele Sargvere küla keskushoones kus vajadusel on piirkonna elanikel tagatud elektrienergia, sh soojusenergia ja ruumide ventilatsioon. Keskushoone on omal ajal (ca 55 a tagasi) välja ehitatud muuhulgas ka tsiviilkaitse tingimustele vastavaks.

MTÜ Allikaveed 4200 eutot

Projekti eesmärk: Ehitada Roosna-Alliku kergsuskeskusele välja generaatori võimekus, mis tagab kogukonnale kriisidega toimetuleku ning võimekuse elanikkonnale abi pakkuda.

Kokkuvõte: MTÜ Allikaveed kasutuses olevatesse ruumidesse Roosna-Alliku rahvamajas luuakse kergsuskeskus, mis võimaldab kriisidega kogukonnas toime tulla, kuna see on lähim koht kus elanikkonnale abi pakkuda. Kõigepealt ehitatakse välja elektrigeneraatori võimekus, et oleks tagatud elekter ning saab tagada soojuse, valguse, side, söögitegemise ja ööbimise võimaluse. Lähedal asuvast allikast saab tuua vajadusel joogivett, kui ühisveevärk ei toimi. Sihtgrupiks on Roosna-Alliku 444 inimest ja selle läheduses asuvate külade (Allikjärve, Kaaruka, Valasti, Oeti, Kihme jt külade) ca 200 inimest.

Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Selts 4800 eurot

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on kriisiks valmisolek Aravete kogukonnas

Projekti kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on kriisiks valmisolek Aravete kogukonnas.

Paremaks toimetulekuks kriisi olukorras otsustas kogukond varustada varjumiskoha vajalike vahenditega.

Neid vahendeid hoiame ja kasutame Aravete kooli all olevas varjumiskohas, mis on määratud Järva valla poolt Aravete ja naabruses asuvate külade elanikele ohuolukorras. Järva valla toel on hoones elektrivalmidus olemas, kogukonnal on vaja see ruum korda seada inimeste vastuvõtuks hädaolukorra juhuks. Abivajaja saab siit esmase info, juua, süüa, esmaabi, seadmeid laadida, magada. Suurema hulga inimeste toitlustamiseks ja paremaks teenindamiseks vajame laudu koos pinkidega, kogukond saab laudu-pinke kasutada oma sündmustel. Vahendite säilimise eest vastutab Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Seltsi juhatus.

Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing 11 400,59 eurot

Projekti eesmärk: Türi valda on loodud võimekus tagada elutähtsate asutuste pidev või osalise ajaga toimimine pikaajalise elektrikatkestuse korral.

Kokkuvõte: Projektiga soetab MTÜ Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing kaks 30 kVA võimsusega elektrigeneraatorit, mida pikaajalise elektrikatkestuse korral on võimalik kasutada Türi valla erinevate elutähtsate hoonete töös hoidmiseks. Generaatorid hakkavad reageerimisvalmiduses paiknema valla erinevates äärepiirkondades, Käru ja Oisu vabatahtlikes tuletõrjekomandodes. Koostöös vallavalitsusega korraldavad nimetatud vabatahtlikud komandod oma meeskondadele generaatori kasutamiseks vajalikud koolitused, hooldavad masinaid ja transpordivad need sündmuskohale vastavalt valla poolt antud korraldustele. Hoonete/asutuste prioriteetsuse järjestuse koostab vallavalitsus.

Türi vallas elab ca 10 000 inimest. Vald koosneb endistest Väätsa, Käru, Türi, Oisu ja Kabala valdadest. Elektrikriitilisemad asutused on näiteks kaks hooldekodu, üks perearstikeskus, seitse koolimaja ja viis lasteaeda.

Taotluse kirjutamise hetkel puudub Türi vallas kirjeldatud generaatorivõimekus täielikult.

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor tuleb uuesti 2024. aastal (ei ole veel välja kuulutatud). Selle fookus on ka sel aastal elanikkonnakaitse ja kriisiks valmistumine.

Järva Teataja kirjutas sellest 16. veebruaril.

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht