Jõustusid mitmed muudatused äriregistri seaduses

Priit Põiklik
23. veebr. 2023


Tänavu veebruarist jõustusid mitmed muudatused seaduses, mis puudutavad äriregistrit. Äriregistri seaduses tehtud muudatustega suurendatakse registripidaja järelevalvevõimalusi, et tagada äriregistri andmete suurem usaldusväärsus.

Kõige suuremad muudatused on seotud sellega, et majandusaasta aruande esitamata jätmisel võidakse juriidiline isik äriregistrist kustutada. Kustutamise protsess muutub lühemaks ja kiiremaks. Muudatus puudutab ka neid ühinguid (juriidilisi isikuid), kellel 2021. aasta aruanne veel esitamata on. Kui ühing jätab majandusaasta aruande esitamata, on võimalik teda juba kolme kuu möödumisel majandusaasta aruande esitamise tähtajast registrist kustutada. 

E-äriregistris saab edaspidi olema rohkem infot selle kohta, kas juriidilisel isikul on probleeme. Näiteks võimaldatakse registripidajal teha e-äriregistrisse märge juriidilise isikuga kontakteerumisraskuste kohta, et anda avalikkusele märku nendest juriidilistest isikutest, kelle kättesaamisega on probleeme. Samuti saab registripidaja hakata avalikustama juriidilise isikuga seotud trahvimääruste infot.

Loe põhjalikku ülevaadet jõustunud seadusemuudatustest justiitsministeeriumi kodulehelt.

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht