Kandideeri KÜSKi nõukogu liikmeks!

Priit Põiklik
8. dets. 2022


Tule aita meil ellu viia parimat visiooni kodanikuks olemisest ja seda toetavast ühiskonnast! Otsime nõukokku kuni kuut kodanikuühiskonna esindajat kolmeks aastaks. 

Siseminister on välja kuulutanud konkursi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liikmete vabanevatele kohtadele.

Nõukogu liikmena on Sul võimalus kaasa rääkida KÜSKi sihtide seadmisel, tegevuse kavandamisel, ja eelarve planeerimisel. Nõukogu kinnitab KÜSKi toetuste eraldamise tingimused ja osaleb KÜSKi juhtimises. Sulle on toeks KÜSKi meeskond ja teised nõukogu liikmed.

Nõukogu koosolekud toimuvad kaheksa korda aastas, lisaks vastavalt vajadusele mõned e-koosolekud ja e-hääletused. Nõukogu liikmed on väga oodatud osalema kõigil KÜSKi poolt korraldatavatel ja Eesti kodanikuühiskonna sündmustel ning seeläbi olema täieõiguslik KÜSKi võrgustiku liige,” ütleb Anneli Roosalu, KÜSKi juhataja.

Pakume Sulle võimalust:

– kaasa aidata mittetulundussektori tegevusvõimekuse arendamise, organisatsioonide ja võrgustike tegevuse toetamise programmide väljatöötamisele;

– toetada Eesti ja välisriikide organisatsioonide koostööd, et toetada kodanikuühiskonna arendamist;

– toetada kodanikuühiskonna alase teadlikkuse kasvu läbi süsteemse teavitustegevuse;

– saada kohustuste täitmise eest igakuist brutotasu 175 eurot;

– alustada oma kolmeaastast ametiaega hiljemalt jaanuaris 2023.

Meie ootused:

– omad teadmisi ja kogemust kodanikuühiskonnas;

– sul puudub sisuline huvide konflikt ning sul ei ole sihtasutusega seotud olulisi ärihuve;

– sinu süüline tegevus ei ole kaasa toonud pankrotti;

– sind ei ole karistatud majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest.

Kandideerimiseks esita oma nägemus KÜSKi ja kodanikuühiskonna tulevikust ning oma elulookirjeldus hiljemalt 30. detsembriks 2022.

Kandideerimine ja lisainfo Talendipangast aadressil: https://talendipank.ee/toopakkumine/FNokvw