Kaoke Kärdi: hästi läheb neil omavalitsustel, kes usaldavad oma kogukondi ja investeerivad neisse

Priit Põiklik
3. apr. 2024


Kaoke Kärdi on siin vestlusringis paremalt kolmas. Foto: erakogu

Meie uus kolleeg Kaoke Kärdi ei olegi nagu päris uus. Ta on taasleitud kolleeg. Varem aastaid vabaühenduste konsultandina töötanud Kaoke kandideeris ja valiti kaks kuud tagasi KÜSKi tööle ja on võtnud enda koordineerida kõikides Eesti maakondades tegutsevad MTÜ-konsultandid ning lisaks hakkab ta korraldama ja toimetama iga-aastase vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooruga, mis sel aastal ootab veel väljakuulutamist.

Nii, Kaoke, rõõm sind näha ja tere!

Aitäh. Tere!

Osad vabaühenduste inimesed tunnevad sind juba hästi – eriti Rakveres ja Lääne-Virumaal – kuna oled olnud seal vabaühenduste konsultant. Nüüd asusid tegema aga tööd, mis peaks aitama hoida selle teenuse head taset kogu Eestis ja vahendada kogemusi, et vabaühendused ja kogukonnad oleksid veelgi paremini nõustatud. Palun räägi, kuidas sattusid nüüd selle töö peale?

Vastab tõele, Lääne-Virumaa inimestele olen pisut tuttavam tänu oma aastatepikkusele tööle Lääne-Virumaa arenduskeskuses vabaühenduste konsultandina.

Konsultantide koordinaatori tööle sattusin täiesti tavalisel moel. Jälgisin huviga, mis toimub vabaühenduste maailmas ja kogukondlikus tegevuses, parim koht ülevaate saamiseks on KÜSKi koduleht. Ühel ilusal sügispäeval oli esiuudiseks, et KÜSK otsib uut koordinaatorit. Hing laulis, süda hakkas kiiremini põksuma ja silmad lõid särama- nad otsivad ju mind. Dokumendid teele, peagi sain kutse vestlusele, paar nädalat magusärevat ootust ja siin ma olen, koordineerimas juba pea kaks kuud maakondlike vabaühenduste konsultantide tööd.

Kuna vabaühenduste konsultantide ülesanded on ajaga kasvanud, juurde on tulnud kogukondade nõustamise teenus, siis palun ütle, kui tihti, kuidas ja mil moel te kõigi 18 konsultandiga Eestis omavahel pead kokku panete ja häid lahendusi teenuse arendamiseks välja mõtlete?

Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid on väga kokkuhoidev, üksteist toetav ja sõbralik kooskond. Regulaarsed kohtumised toimuvad meil kord kuus. Jagame infot, arutame päevakohaseid teemasid, vahetame mõtteid, vaidleme ja jõuame kokkulepeteni, koolitume ja saame nutikamaks- kõik ikka selleks, et konsultantide teenus oleks maakondades ühtlaselt heal tasemel.

Igapäevaselt konsultandid jagavad oma mõtteid, küsivad kolleeginõu ja jagavad oma häid kogemusi veebi jutunurgas. Lisaks kodanikuühenduste toetamisele ja nõustamisele kogu ühingu arengutsükli vältel on lisandunud kogukondade võimestamine kohalikul tasandil. Konsultant saab olla silla ehitaja kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vahel. Oluline on jõuda vastastikuse usalduseni.

Konsultant ei saa ühelgi põllul seda vagu ise künda, kuid ta saab suunata osapooli leidma just seda kõige õigemat tööriista. Hästi läheb neil omavalitsustel, kes usaldavad oma kogukondi, investeerivad neisse ja on valmis koosloomes tegutsema.

Milliste teemadega võib sinu poole KÜSKis pöörduda ja kes võib pöörduda?

Lisaks konsultantide koordinaatori tööle on KÜSKis minu vastutusel arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru koordineerimine. Kui on küsimusi selle vooru kohta, olen kirja või telefonikõne kaugusel ja valmis vastama. Projektitaotluse vormistamisel aitavad kindlasti maakondade vabaühenduste konsultandid.

Lisaks tööle oleme me enamuses kõik inimesed, kes löövad vabakonnas ise kaasa. Milline on sinu kõige suurem isiklik panus sellel suunal?

Mina oma sõrme vabakonnale andsin aastakümneid tagasi ja selle sõrme võttis Rakveres tegutseva rahvatantsuansambli Tarvanpää katusorganisatsioon MTÜ Tarvanpää Selts. Sain oma kogemuse projektide kirjutamises, juhatuse töös, tegevjuhina. Täna olen seltsi juures rahvarõiva nõukoja liige ja endiselt tantsija.

Lisaks Tarvanpääle olen oma vabatahtliku panuse andnud meeste tantsupidude korraldamisel- peo koordinaatori ja produtsendi assistendina. Neli pidu toimunud, viies juba vargsi läheneb.

Siit saab järeldada sinu laia haaret ja mitmekülgsust. Kuidas julgustad teisi olema sama tubli, aktiivne ja hoolima sellest, et kodanikuühiskonna kaudu oma panus anda?

Vabakonnas tegutsemine annab hindamatu elukooli, parima sõpruskonna, imelise heaolutunde ja sisemise rahu. Oluline on omada usaldusväärseid kaaskondlasi. Julgustan kõiki- kui on võimalus oma sõrm anda kogukondlikku tegevusse, andke julgelt, las võtab terve käe, sest sellist kogemust mujalt ei saa. Unistage, unistage suurelt- unistustel on võime teoks saada.

Küsis:

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht