Kas kogukonnaettevõtlus on võimalik?

Priit Põiklik
4. mai 2023


Kuremaa lossis Jõgevamaal toimus 3. mail Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse ning Kesk- Eesti ettevõtlusinkubaatori eestvedamisel teabepäev „Ettevõtlus kogukondades“.

Kohtuma oodati Järva-, Jõgeva- ja Viljandimaa vabaühendusi ning kogukondi, et ühiselt arutleda, milline on erinevate osapoolte – elanike, ettevõtjate ja omavalitsuste – eesmärk ja kasu tegutsemisest kogukonnas.

Teabepäeval tutvustati äsja esimese tegutsemisaasta täitumist tähistanud Kesk- Eesti ettevõtlusinkubaatori tegevust, kogukondade esindajad rääkisid oma tegemistest ja eesmärkidest. Kääpa ja Umbusi küla kogukonna esindajad andsid ülevaate, millised on nende kogukonnaprojektid.

Energiaühistu eestvedaja Märt Helmja tutvustas algatust, mille abil soovitakse muuta taastuvenergia projektides osalemise kättesaadavaks kõigile soovijatele, kes tegutsevad kogukondades.

Kesk- Eesti ettevõtlusinkubaator on välja arendamas eraldi kogukonnainkubaatori meedet või protsessi, mis võimaldaks kogukondadel oma plaanitava ettevõtlustegevuste jaoks tuge saada. Oluline osa inkubaatoris toimetamiseks oleks kogukonna ühistegevus, mis kaasaks vähemalt kahte osapoolt ning see, et kogukonnas tegeletakse ettevõtlusega (teenitakse omatulu).

Plaani järgi saaksid inkubaatoris osaleda kogukonnad, kellel on plaan hakata tegelema ettevõtlusega. Taotluste esitamine on plaanis eraldi välja kuulutada ja teha seda suve teises pooles.

Loe lähemalt Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori kodulehelt. Infot võib küsida ka e-posti teel: olavi.israel@kesk-eesti.ee