Kinnitati „Kodanike Euroopa“ programm

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
15. apr. 2014


Täna kinnitati Euroopa Nõukogus „Kodanike Euroopa“ programm perioodiks 2014-2020. Programmi eesmärk on aidata kaasa kodanike arusaamisele Euroopa Liidust, selle ajaloost ja mitmekesisusest ning edendada ELi kodakondsust ja parandada demokraatliku kodanikuosaluse tingimusi ELi tasandil.

Programmi raames saab taotleda rahastust kahe tegevussuuna raames:
1. tegevussuund – Euroopa ajalooline mälu: eesmärgiga suurendada teadlikkust ajaloolisest mälust, ühisest ajaloost ja ühistest väärtustest ning ELi eesmärgist.
2. tegevussuund – demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus: eesmärgiga julgustada ELi tasandil demokraatlikku kodanikuosalust: allmeetmete sõpruslinnad; linnade võrgustikud; kodanikuühiskonna projektide raames.

Oodatav esimene taotlustähtaeg on 4.06.2014, vastavad juhendid ja taotlusvormid avalikustatakse niipea kui ametlikud protseduurid Euroopa Nõukogu poolt saavad tehtud.

Vaata täpsemalt: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/news/europe-for-citizens-funding-programme-for-period-2014-2020-officially_en

Lisainfo: Maris Pajula, e-kiri: maris@kysk.ee, tel. 6560487/ 58601699