Kinnitati SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu uus koosseis

Priit Põiklik
7. veebr. 2023


Siseminister Lauri Läänemets kinnitas esmaspäeval, 6. veebruaril ametisse KÜSKi nõukogu uued liikmed. Kuuele vabakonna esindaja kohale nõukogus kandideeris 17 inimest. Uue nõukogu koosseisu esimene koosolek toimub veebruari lõpus. 

KÜSKi nõukogusse nimetatakse:

  • Aage Õunap – MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president ja senine KÜSKi nõukogu esimees,
  • Carina Paju – Avatud Valitsemise Partnerluse sekretariaadi regionaalne koordinaator ja varasem MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht,
  • Eha Paas – Eesti Külaliikumise Kodukant vabatahtlike seltsiliste projektiekspert ja MTÜ Arenduskoda projektijuht,
  • Irene Käosaar – Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktor ja senine KÜSKi nõukogu liige,
  • Markus Toompere – Elva vallavalitsuse kultuurispetsialist ja pikaaegne Tartu Kunstnike Liidu juht,
  • Tarmo Treimann – Sihtasutuse Keskkonnaõiguse Keskus tegevjuht.

Lisaks kuuele vabakonna esindajale kuulub nõukogusse ka viis riigi esindajat – nõukogus jätkab Rahandusministeeriumi esindajana Kaur Siruli ja uue liikmena Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt. Ülejäänud kolm riigi esindajat nimetab siseminister nõukogusse lähiajal. Nõukogu liikmed nimetatakse kolmeks aastaks.

KÜSKi nõukogusse hakkab kuuluma 11 tegusat inimest üle Eesti, kes kõik aitavad omal viisil kaasa kodanikuühiskonna arengule. Nõukgu uue koosseisu kinnitanud siseminsiter ütles, et KÜSK-i tööpõld sellest aastast laieneb, seetõttu lähtusime ka nõukogu kinnitamisel sellest, et uues koosseisus oleks esindatud võimalikult palju erineva tausta ja kogemusega inimesi. Nõukogu liikmete teadmised, kontaktid ja ideed aitavad sihtkapitali töötajatel seada veelgi selgemaid ja ambitsioonikamaid eesmärke. “KÜSK-il on ülimalt tähtis panus kodanikuühiskonda ja kogukondadesse, et luua sidusamat Eestit,“ ütles siseminister.

Senine hea tava on olnud leida nõukogusse vabakonna esindajad avaliku konkursiga. Nii eelnes ka seekord nimetamisele tiheda konkurentsiga konkurss ja valiku konsulteerimine riigi ja kodanikuühiskonna koostööd edendava valitsuskomisjoniga.

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on riigi sihtasutus, mille asutajaõiguste teostaja on siseministeerium, mis toetab vabaühenduste võimekust ja kodanikuaktiivsust vastavalt „Sidusa Eesti arengukavale 2021-2030“ ja selle programmile „Kogukondlik Eesti“. Programmi fookuses on tugev kodanikuühiskond, kodanikuaktiivsus kogukondades ja kogukondlik lähenemisviis.

Eestis on umbes 22 500 mittetulundusühingut ja sihtasutust. Neist umbes 800 on sihtasutused ning üle 500 usulised ühendused. Usulistest ühendustest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse.

Vahendatud siseministeeriumi teadet

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht