Kodanike Euroopa programmi järgmine taotlustähtaeg on 1.septembril

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
4. juuli 2014


Selle aasta teine ja ühtlasi ka viimane taotlustähtaeg Kodanike Euroopa programmi raames on 1.septembril, mil avatud on programmi 2.tegevussuund – demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus. Tegevussuuna raames on avatud kolm meedet:

  • Sõpruslinnade meede
  • Linnavõrgustike meede
  • Kodanikuühiskonna valdkonna projektid

Toetust saavad taotleda nii MTÜd kui ka KOVid. Taotlused tuleb esitada 13.00 Eesti aja järgi.
Vaata täpsemalt: http://www.kysk.ee/kodanikeeuroopa-2014-2020

Lisainfo: Maris Pajula, e-kiri: maris@kysk.ee, tel. 6560487/ 58601699