Kodanike Euroopa programmi raames kuulutati välja konkurss Euroopa poliitika uurimise organisatsioonidele ja Euroopa tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonidele

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
12. nov. 2013


„Struktuuritoetused Euroopa poliitika uurimise organisatsioonidele (eksperdiorganisatsioonid) ja Euroopa tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonidele“ konkursi eesmärk on välja valida üleeuroopalise haardega organisatsioonid, kes annavad oma alalise, tavapärase ja korralise tegevusega mõõdetava panuse programmi „Kodanike Euroopa” eesmärkide saavutamisse.

Konkurss on suunatud struktuuritoetusi ehk tegevustoetusi liidu üldistes huvides tegutsevatele asutustele, et suurendada teadlikkust Euroopa ajaloolisest mälust või julgustada demokraatlikku kodanikuosalust. Toetuste eesmärk on kaasrahastada asutuste tegevuskulusid, mis võimaldavad neil olla sõltumatud ja tegelda mitmesuguste iga-aastases tööprogrammis kavandatud tegevustega. Need tegevused peaksid olema kooskõlas asutuse põhikirjajärgsete eesmärkide poole püüdlemisega ja peavad aitama arendada ja rakendada programmi üht või mitut eesmärki.

Taotluste esitamise tähtpäev on 20. detsember 2013 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi). Tutvu tingimustega SIIN.

Lisainfo:
Maris Pajula, e-kiri: maris@kysk.ee, tel. 6560487/ 58601699.