Kodanikuühiskonna foorumil tõdeti, et 20 aastat tagasi vastu võetud EKAK toimib praktikas praegugi

Priit Põiklik
5. mai 2023


PROTO avastustehases Tallinnas toimus 4. mail vabaühenduste liidu eestvõttel kodanikuühskonna foorum. Rohkem kui 20 aastat tagasi võttis parlament vastu Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon ehk EKAKi. Foorumil arutati, kuidas ühiskond on vahepeal muutunud ja milline on selles muutuste protsessis ka kodanikuühenduste roll.

Oli põhjust arutelda – kuidas edasi? Margo Loori juhtimisel kiikas saalitäis kodanikuühendustes tublilt toimetajaid potentsiaalseid tulevikuvaateid, nii düstoopilisi kui utoopilisi, ning arutas kuidas juba praegu luua soodsat pinnast kodanikuühiskonna tulevikuks.

Sisuka päeva mõnedest märksõnadest jäid kõlama koostöö, vastutus ja vastupidavus.

Kuid mis ikkagi kujutab endast sünnipäevalaps EKAK? See on praktikas rakendatav kokkulepe kodanikuühiskonna ja avaliku sektori koostoimimiseks. See on midagi, millesse 20 aastat tagasi panustanud inimestel oli suur roll, et meie kodanikuühiskond oleks vaba, avatud ja koostöine kui see täna on.

Kodanikuühiskonna foorumil tõdeti, et EKAK on jätkuvalt oluline ja asjakohane raamistus selleks, et sisukalt ja koostöös toimida.

Loe EKAKist lähemalt siit: https://heakodanik.ee/mis-on-ekak/

Sandra Paulus

Koordinaator

  • Rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine
  • Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi koordineerimine
  • Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogrammi koordineerimine