Kodanikuühiskonna Sihtkapital alustab toetustaotluste vastuvõtmist (vt Avatud konkursid)

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
30. apr. 2008


30.04.2008

Esimeses taotlusvoorus toetatakse 2008. aastal projekte 2,6 miljoni krooni ulatuses.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Taotlusvoorus toetatakse 2008. aastal 2,6 miljoni krooniga projekte, mille tegevused keskenduvad maakonna, suurema või väiksema väljakujunenud piirkonna (sh ühinevate omavalitsuste alal) kodanikuühenduste omavahelise ning ühenduste ja avaliku võimu ja äriühingute esinduskogude koostöö ja kaasamise edendamisele.

Täpsem toetuse tingimuste ja korra teave ning taotlusvormid on aadressil www.kysk.ee.

Taotlused tuleb saata tähitud kirjaga või tuua  Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil 10117 Narva mnt 7, Tallinn. (III trepikoda, V korrus)  hiljemalt 5. juuniks 2008.a. kell 16.00. 

Taotlusvooru infoüritused:
Tartus 9. mail kell 13.00 Tartu Maavalitsuse saalis (Riia 15)
Tallinnas 16. mail kell 15.00 Tallinna Vanalinna gümnaasiumi (Vene 22) auditooriumis.

Lisateave: 
tel: 5082997, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee (Agu Laius,);
tel: 5220716, e-kiri: Kaja.Kaur@kysk.ee (Kaja Kaur).