Kodanikuühiskonna Sihtkapital annab CERV programmi toel Eesti noortele oma hääle

Katre Tamm
21. märts 2024


Foto allikas: freepik.com

26. märtsil alustab Õpetajate Lehe ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali koostöörubriik „Noorte Hääl“, mille eesmärk on kajastada lehes koolinoorte mõtteid ja arvamusi hariduse ja teistel ühiskondlikel ning noori puudutavatel teemadel.

Kuni 18. aastase lapse ja noore arvamustega arvestamine, nende ärakuulamine, nendega võrdsel tasandil suhtlemine, nende kaasamine otsustamistesse on elementaarsed demokraatliku ühiskonna tunnused. Siiski on alaealiste kaasamises veel palju ära teha. Seda kinnitab 2021. aastal vastu võetud ELi lapse õiguste strateegia ettevalmistamise käigus läbi viidud uuring, kus enam kui 10 000 lapse vastusest selgus, et pea 70% sooviks senisest enam osaleda oma elu mõjutavate otsuste tegemises. 2021. aasta veebruaris lõpule viidud kaardistamisuuring näitas, et vaid neljas EL liikmesriigis on valitsused õiguslikult kohustatud kaasama laste või noorte arvamuse otsustusprotsessidesse.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV programmi taotlusvoorud soovitavad läbivalt taotlejal oma tegevustesse kaasata lapsi ja noori. Spetsiaalselt laste õiguste edendamisele suunatud voor on küll kohe lõppemas, kuid käimasolevate voorude projektidesse on võimalik noored ja lapsed kaasa haarata. CERV programmi projektide mõju kriteeriumile annab see palju juurde, kui lapsed on kaasatud projekti juba tegevuste planeerimise käigus.

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital on CERV programmi kontaktpunkt Eestis. Kontaktpunkti üks ülesannetest on muuhulgas olla ise teerajaja nii laste kaasamisel kui ka võrdse kohtlemise teemade rakendamisel. Laste ja noort hääle kõlapinna laiendamiseks otsustas KÜSK koostööpakkumise teha Õpetajate Lehele. Koostööst sündis idee teha noortele oma arvamuste avaldamiseks rubriik „Noorte Hääl“. Rubriiki toimetab Õpetajate Lehe ajakirjanik Tuulike Kivestu-Rotella. Lisaks ajakirjaniku ametile on Tuulike pidanud õpetaja ametit ja ta on andekas illustraator. Tuulike oskab lastega saavutada hea ja vahetu kontakti, mistõttu on just tema õige inimene, kes laste ja noore häält kõige vahetumal moel saab lehe kaudu lugejani tuua.

Rubriik „Noorte Hääl“ ilmub esmakordselt 26. märtsil 2024 Õpetajate Lehes. Esimeses rubriigis räägivad põhikoolilõpetajad sellest, millist tuge nad ootavad oma koolilt ja õpetajatelt. „Noorte hääl“ hakkab ilmuma iga kuu viimasel lehe ilmumispäeval. Hetkel on planeeritud rubriiki teha neljal korral. Rubriiki toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kodanike, võrdõiguslikkus, õiguste ja väärtuste programmi ehk CERV programmi kaudu.

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine