Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Vabaühenduste Fondi eksperdid kogunevad 26.augustil ühisele arutelule

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
22. aug. 2008


22.08.2008

Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Vabaühenduste Fond on käesoleval aastal käivitunud toetusskeemid, mis taotlevad vabaühenduste tegutsemisvõimekuse kasvu. Toimunud on esimesed konkursid ning saadud esimesed kogemused, mis tekitanud nii ootusi kui ka küsimusi – kuidas programmid täidavad oma eesmärki?

Et jagada kogemusi, ühtlustada taotluste hindajate ootusi ning arusaamu toetusskeemide eesmärkidest ja prioriteetidest, arutada ühenduste vajaduste ning taotluste tugevate ja nõrkade külgede üle, kohtuvad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ning Vabaühenduste Fondi hindajate-ekspertide ühisarutelul.

Lisainfo:
Kaja Kaur
KÜSK programmide juht
tel 52 20716
e-kiri: kaja@kysk.ee
www.kysk.ee