Kodanikuühiskonna Sihtkapital käivitab analüüsi-, uuringute ja uuenduslike tegevuste programmi

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
12. mai 2008


12.05.2008

KÜSK nõukogu otsustas kodanikuühiskonna arengu alaste uuenduslike tegevuste, analüüside ja uuringute programmi raames korraldada 2008. aastal järgmised konkursid:
1. Hasartmängumaksust ühendustele toetuste eraldamise ja kasutamise põhimõtete mudeli koostamine.
2. Idee „Protsent tulumaksust kodanikuühendustele” maailma senise kogemuse analüüsimine ja üldistamine ning Eesti mudeli koostamine.

Taotlused tuleb saata tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Narva mnt 7, 10117 Tallinn. (III trepikoda, V korrus) hiljemalt 5. juuniks 2008.a. kell 16.00.

Täpsem uuenduslike tegevuste, analüüside ja uuringute toetamise tingimuste ja korra teave on aadressil http://www.kysk.ee.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Lisateave: tel: 5082997, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee (Agu Laius)