Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) võtab vastu üleriigiliste ühenduste toetustaotlusi

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
17. juuni 2008


17.06.2008

Toetatakse projekte, mis keskenduvad üleriigiliste kodanikuühenduste (katusorganisatsioonid, võrgustikud, üleriigiliselt mingis valdkonnas tegutsevad ühendused jt) tegutsemis- ja eestkostevõimekuse parandamisele ning omavahelise koostöö ja/või ühenduste ja avaliku võimu ja/või äriühingute esindusorganisatsioonidega koostöö ja kaasamise edendamisele ning vabatahtliku tegevuse väärtustamisele.

Taotlusvooru maht 2008. aastal on 8,5 miljonit krooni. Edukate projektide rahastamist pikendatakse ka järgmiseks aastaks.

Agu Laius, sihtkapitali juhataja: “KÜSK on riigi poolt loodud rahastaja ning ühenduste toetamine on avaliku võimu jaoks investeering tugevasse kodanikuühiskonda, kus kaasamine ja osalemine on tegelikkus ning inimesed ja organisatsioonid räägivad teadlikult kaasa avalike poliitikate kujundamisel.”

Täpsem toetuse tingimuste ja korra teave ning taotlusvormid on aadressil http://www.kysk.ee alates 18. juunist.

Taotlused tuleb saata e-aadressile kysk@kysk.ee ning posti teel tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn hiljemalt 12. augustiks 2008.a. kell 15.00.

Taotlusvooru infoüritus toimub Tallinnas 26. juunil kell 14.00 Tallinna Ülikooli (Uus-Sadama 5) II korruse auditooriumis U-213.

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati Kodanikuühiskonna Sihtkapital regionaalministri haldusalas 2008. aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevussuutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Info: Agu Laius tel: 5082997, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee.