Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustas ligi poole miljoni euro eraldamise vabaühenduste arengu toetamiseks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. dets. 2021


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustas toetada Eesti vabaühenduste arengut 478 847 euroga.

Toetuse eesmärk on aidata ühingutel viia ellu oma avalikkusele suunatud tegevusi. Vabaühendused pidid esitama projektide rahastamistaotlused käesoleva aasta septembris. Pärast projektide hindamist otsustas Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetada 22 vabaühendust, millest 234 174 eurot eraldati 11 piirkondlikule ja 244 673 eurot 11 üleriigilisele ning rahvusvahelisele arenguprojektile.

Projekt tuleb vabaühendustel ellu viia 31. juuliks 2023. aastal. Maksimaalne toetuse suurus, mida sai taotleda, oli 25 000 eurot, millest ühingu omafinantseering peab olema vähemalt 5%. 

Kokku esitati 70 taotlust kogusummas 1 540 421 eurot, milles oli kirjeldatud 7 rahvusvahelist, 29 üleriigilist ning 34 piirkondlikku tegevussuunda. 

Vabaühenduste arenguhüppe toetusprogrammi aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali põhikirjaline eesmärk, milleks on tugevdada avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ning panna riigi poolt õlg alla tugevama kodanikuühiskonna ja aktiivsete kogukondade kujunemisele. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on valitsuse asutatud sihtasutus, mis toetab Eesti vabaühendusi ja  kogukondi riigieelarvest. 

Toetuse saajad piirkondlike arenguhüppe projektide elluviimiseks:

1. MTÜ Tartu Rahvusvaheline Maja projektile „Arenguhüpe mõjuhindamises“ summas  23 739,80 eurot;

2. Spordiklubi Dorpat Kiiking projektile „SK Dorpat Kiikingu teenusevõimekuse tõstmine“ summas  24 998,25 eurot;

3. MTÜ AIDS-i Tugikeskus projektile „AIDSi Tugikeskuse läbimurre meedia-avarustesse (arenguhüpe läbi tegevuste teadvustamise ja kogukonna kaasamise“ summas  22 368,20 eurot;

4. Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ projektile „Esimese Mesinduse Hobikeskuse loomine Eestis“ summas  25 000,00 eurot;

5. MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva projektile „Tõenduspõhine sekkumine õpilaste haridustee katkestamise ennetamiseks“ summas  24 999,99 eurot;

6. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus projektile „Ideekavanditest teostuseni –  arenguhüpe uuenduslike  lahendustega matkaradadel“ summas 25 000,00 eurot;

7. EELK Puhja kogudus projektile „Puhja koguduse audio-visuaalne arenguhüpe“ summas  11 496,86 eurot;

8. Alutaguse Matkaklubi projektile „Matkaklubi tegevuste ajakohastamine“ summas  24 680,17 eurot;

9. Visit Virumaa MTÜ projektile „Lääne-Virumaa turismiarenduse hüpe“ summas 25 000,00 eurot;

10. HÜÜRU R&C KLUBI MTÜ projektile „Hüüru R&C klubi vabatahtliku päästekomando võimekuse arendamine ja väliskommunikatsiooni loomine“ summas  3 705,00 eurot;

11. MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu projektile „Tallinna Naiste Kriisikodu tegevuste nähtavuse ja mõju suurendamine“ summas  23 185,28 eurot. 

Toetuse saajad üleriigiliste ja rahvusvaheliste arenguhüppe projektide elluviimiseks:

1. Eesti Rahvapärimuse Kool MTÜ projektile „Piiridest välja ehk AVATUD JA NÄHTAV“ summas  24 968,72 eurot;

2. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit projektile „Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu arenguhüpe“ summas  22 860,00 eurot;

3. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ projektile „Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku turundushüpe“ summas  11 619,55 eurot;

4. MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor projektile „Arenguhüpe koosloome tuntuses Silabi turunduskommunikatsiooni abil“ summas  24 667,20 eurot.

5. MTÜ Balti Keskkonnafoorum projektile „Meie oma nägu“ summas  20 436,03 eurot;

6. Tartu Rahvaülikool SA projektile „Tunnustatud eestikeelsed salvestatud koolitused“ summas 24 775,80 eurot;

7. Eesti Ökokogukondade Ühendus projektile „Ühistarkusega juhtimise tegevussuuna arenguhüpe“ summas  24 989,72 eurot;

8. MTÜ Vaikuse Lapsed projektile „Lapse kaotanud perede tugivõrgustiku arendamine“ summas  24 848,00 eurot;

9. Poliitikauuringute Keskus Praxis SA projektile „Praxis audio-visuaalse kommunikatsiooni tšempioniks“ summas 24 950,60 eurot;

10. MTÜ Loomus projektile „Loomade nimel: MTÜ Loomus tugevdamine läbi oskusliku fundraisingu“ summas  24 945,35 eurot;

11. SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus projektile „OK Arenduskeskuse kaasamis- ja kommunikatsioonimudeli loomine ja käivitamine“ summas 15 612,48 eurot.