Kodanikuühiskonna Sihtkapitali hakkab juhtima Anneli Roosalu

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
21. apr. 2020


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) nõukogu valis eile sihtasutuse uueks juhiks Anneli Roosalu. Roosalu alustab tööd 4. mail. 

Anneli Roosalu valiti juhatuse liikmeks konsensuslikult. Temast saab sihtasutuse juhatuse liige järgmiseks neljaks aastaks. Konkursil osales 21 väärikat kandidaati.

Anneli Roosalu on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusgeograafia eriala õpetajana. Ta on töötanud Soomaa rahvuspargis, Nigula looduskaitsealal, Keskkonnaametis Pärnu-Viljandi regiooni kultuuripärandi spetsialistina, viimati alates 2014. aastast MTÜ Mulgimaa Arenduskoda LEADER tegevusgrupi tegevjuhina.

KÜSKi nõukogu esimees Aage Õunap nentis, et konkursil osalesid äärmiselt tugevad kandidaadid. „Kõik konkursil osalenud kandidaadid olid valmis panustama kodanikühiskonna arengusse. Nõukogu eesmärk oli leida KÜSKile juhatuse liige, kes toob värskeid mõtteid ja loob laiapõhjalised tingimused kodanikühiskonna arenguks Eesti erinevates piirkondades“, ütles Õunap. Ta lisas, et uus juht peab olema valmis KÜSKi kui organisatsiooni arendama. 

„Näen oma esimese ülesandena KÜSKi kolimise ja kiire sisseelamise toetamist Viljandis. Pikema eesmärgina soovin tõsta vabaühenduste võimekust ning jätkusuutlikkust. Pean oluliseks vabaühenduste suutlikkust pakkuda avalikke teenuseid ja olla teistele sektoritele vääriliseks partneriks. Kindlasti on siin oluline roll sotsiaalsetel ettevõtetel ja nende arengu toetamisel,“ tutvustas Anneli Roosalu oma eesmärke KÜSKi uue juhina.

KÜSKi senine juhataja Agu Laius on olnud juhatuse liige kolm perioodi ja uueks perioodiks enam ei kandideerinud. KÜSKi nõukokku kuuluvad Aage Õunap, Aavo Üprus, Irene Käosaar, Viljam Borissenko, Eha Paas ja Raivo Küüt.

KÜSK on siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluv organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada vabaühenduste arengut ja tugevdada kodanikuühiskonda. Alates 2008. aastast on KÜSK erinevate konkursside ja taotlusvoorude raames arendanud sadade vabaühenduste võimekust ning toetanud kodanikualgatuslikke ettevõtmisi üle Eesti.

Täpsem info:
Aage Õunap, tel 55535482
Anneli Roosalu, tel 516 5825
Agu Laius, tel 5082997