Kodanikuühiskonna Sihtkapitali piirkondlike mittetulundusühenduste taotlusvoor

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
23. okt. 2008


23.10.2008

Taotlusvooru eesmärk on kodanikuühenduste koostöö piirkondades. Vooru kogumaht on 2,4 miljonit krooni.

Toetatavad tegevused:
– konkreetses piirkonnas avalikes huvides tegutsevate ühenduste omavahelise sisulise koostöö käivitamine või süvendamine;
– avalike poliitikate mõjutamise võimekuse kasvatamine organisatsioonide ühiste seisukohtade loomisel ja väljendamisel;
– liikmete kaasamine piirkondlike võrgustike ja katusorganisatsioonide töösse;
– ühise võrgustikupõhise suhtluskeskkonna ning info- ja teavitussüsteemi väljatöötamine.

Toetuse tingimuste ja korra teave, taotlusvormid ning teabepäevade kava on aadressil http://www.kysk.ee

Taotlused tuleb saata e-aadressil kysk@kysk.ee  ja tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 1. detsembriks 2008.a. kell 15.00.

Lisateave:
tel: 5220716, e-kiri: Kaja.Kaur@kysk.ee (Kaja Kaur);
tel: 5082997, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee (Agu Laius).

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.