Kodanikuühiskonna Sihtkapitali piirkondliku taotlusvooru toetuslepingud allkirjastatud

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
6. aug. 2008


06.08.2008

6. augustil kirjutasid Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) piirkondlikus taotlusvoorus toetuse saanud ühenduste juhid ja KÜSK juhataja Agu Laius alla toetuslepingud.

KÜSK piirkondlikus taotlusvoorus laekus kokku 29 taotlust, millega sooviti toetust esimeseks tegevusperioodiks kokku 6,7 miljonit krooni. Hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas KÜSK nõukogu toetada 13 projekti kokku 2, 59 miljoni krooniga.

KÜSK nõukogu liikme Juhan Kivirähki hinnangul võib esimest taotlusvooru pidada igati kordaläinuks. Samas rõhutas Kivirähk esimeste toetusesaajate erilist vastutust, sest just nende projektide edukas läbiviimine ning tulemustest teavitamine aitavad kaasa sihtkapitali misiooni ja eesmärkide paremale mõistmisele avalikkuse poolt. „Jätkusuutliku arengu seisukohalt on panustamine ühiskonna sotsiaalse sidususe suurendamisse sama oluline kui majanduskasvu turgutamiseks tehtavad jõupingutused,” väitis Kivirähk.

“Toetuse tulemusel tegelevad Harju-, Ida-Viru-, Järva-, Pärnu- ja Tartumaal külaliikumise organisatsioonid külavanemate võrgustike töö edendamisega; MTÜ Kodanikujulgus ja Pärnu Vabahariduskeskus toetavad osalusdemokraatiat ning koostööd, Karula Hoiu Ühing võtab kujundada Karula kihelkonna identiteedi sidustades selleks ühiselt tegutsema nii seltsid, ettevõtjad kui ka omavalitsused; MTÜ Anni Mängumaa arendab oma tegevust vaimupuudega laste tugiisiku teenuse osutamisel ning algatab sarnased võrgustikud Harju- ja Pärnumaal; Tööküsimuste Keskus käivitab tööhõive alal töötavate mittetulundusühingute võrgustiku Harjumaal suurendades nende võimekust tegeleda töötuse probleemidega; Varjupaikade MTÜ kaasab Viljandimaal arvukalt koolinoori loomakaitseks; Peipsi Infokeskus ja Peipsi Koostöökeskus toetavad piirkonna identiteedi kujundamist, ühistegevust ning edendavad sektoritevahelist koostööd,” ütles KÜSK programmide juht Kaja Kaur.

“Taotlusvoor saavutas oma eesmärgi, kuna 13 toetatud projekti edendavad organisatsioone ning käivitavad mitmeid uusi arenguid, mis hiljem on rakendatavad ka teistes piirkondades”, ütles Agu Laius ning lisas “Samas ei olnud ühendused kodanikuühiskonna arengule suunatud riigi toetuseks veel piisavalt valmis. Mitmed taotlejad nägid sihtkapitalis oma traditsiooniliste ürituste jaoks järjekordset rahastamisvõimalust. Nii ei vastanud mitmed taotlused KÜSK eesmärkidele, saavutamaks uut kvaliteeti ühenduste omavahelises ühistegevuses või edendaks koostööd kohaliku omavalitsuse ja riigiga.”

Toetuse saajate täielik nimekiri koos projektide lühikirjelduse ja eraldatud toetussummaga on avaldatud veebilehel www.kysk.ee.

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2008. aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse kasvule kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Lisateave:
Kaja Kaur
programmide juht
Tel. 6556 423, 5220716
e-post: kaja@kysk.ee

Agu Laius
juhataja
Tel 6556424, 5082997
e-post: agu@kysk.ee