Kodanikuühiskonna Sihtkapitali piirkondliku tasandi konkursile esitati 29 taotlust

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
11. juuni 2008


11.06.2008

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali piirkondliku tasandi mittetulundus- ühenduste koostöö arendamise äsja lõppenud konkursile esitati 29 taotlust kogumahus 9,3 miljonit krooni. Neist 9 ei vastanud taotlusvooru tingimustele. Sisulisele hindamisele saadetud 20 taotlust konkureerivad 5,2 miljoni krooni suurusele toetussummale perioodiks 2008 – 2010. Antud vooru tulemuste selgumise järel toetatakse organisatsioonide tegevust kokku 2,6 miljoni krooniga 2008. aastal.

Agu Laius, sihtkapitali juhataja: “Tuleb kahjuks tõdeda, et piirkonniti on kodanikuühenduste tegevussuutlikkus ja projektide väljatöötamise oskus väga erinev. Pärnumaalt ja Tartumaalt esitati mitmeid tugevaid projekte, Põlva-, Rapla-, Võrumaalt, ja saartelt ei esitatud aga ühtegi taotlust.”

Projektide sisulise hindamise järel juuli lõpus sõlmitakse tugevamate taotluste esitajatega projekti toetusleping.

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2008. aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Info: Agu Laius tel: 5082997, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee