Kodanikuühiskonna Sihtkapitali taotlusvoor mittetulundusühingutele „Kodanikuühiskonna integratsioon”

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
23. okt. 2008


23.10.2008

Taotlusvooru eesmärgiks on riigikeelest erinevaid suhtluskeeli kasutava elanikkonna kaasamine kodanikuühiskonda mittetulundusühenduste koostöö kaudu.

Taotlusvooru maht on 3,2 miljonit krooni, toetatakse projekte, mis keskenduvad samas piirkonnas või tegevusvaldkonnas tegutsevate riigikeelest erinevaid suhtluskeeli kasutavate ühenduste omavahelise koostöö parandamisele; ühiste võrgustike ja katusorganisatsioonide töö edendamisele; liikmete kompetentsi tõstmisele ja ühiste eesmärkide püstitamisele; mentorlussuhetele ja töötajate vahetustegevustele; ühise suhtluskeskkonna ning info- ja teavitussüsteemi rakendamisele või muudele taotlusvooru eesmärki järgivatele tegevustele.

Taotlemise tingimuste ja toetamise korra teave, taotlusvormid ning teabepäevade kava on aadressil http://www.kysk.ee.

Taotlused tuleb saata e-aadressil kysk@kysk.ee  ja tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 3. detsembriks 2008.a. kell 15.00.

Lisateave: 
tel: 5082997, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee (Agu Laius,);
tel: 5220716, e-kiri: Kaja.Kaur@kysk.ee (Kaja Kaur).

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.