Kodanikuühiskonna Sihtkapitali üleriigilise taotlusvooru toetuslepingud allkirjastatud

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
4. nov. 2008


04.11.2008

30. oktoobril kirjutasid Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) mittetulundusühenduste üleriigilises taotlusvoorus toetuse saanud ühenduste juhid ja KÜSK juhataja Agu Laius alla toetuslepingud.

KÜSK üleriigilises taotlusvoorus laekus kokku 34 taotlust, millega sooviti toetust esimeseks tegevusperioodiks vahendeid ligi15 miljonit krooni. Hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas KÜSK nõukogu toetada 18 projekti kokku 5,4 miljoni krooniga.

“KÜSK on kujunemas oluliseks lüliks kodanikuühenduste ja avaliku võimu vahel.” tõi esile lepingute allkirjastamsiel osalenud regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ning lisas: “Riik on huvitatud tugevatest kolmanda sektori partneritest, sihtkapitali toel kodanikuühenduste võimekus kasvab.”

KÜSK nõukogu liige Toomas Trapido märkis ühenduste aktiivsust toetuste taotlemisel, kuid samas rõhutas: “Kitsenevates majandusoludes on eriti oluline näha koostöövõimalusi ning püstitada ühiseid eesmärke. Seetõttu on hea meel, et mitmed kodanikuühendused on hakanud omavahel läbi rääkima ning esitavad üheskoos suurema mõju ja ilmselt ka rahaliselt tõhusamaid projekte, kui igaüks eraldi.”

“Toetust said ühenduste maastikul hästituntud organisatsioonid nagu Muinsuskaitse Selts, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, külaliikumine Kodukant, Roheline Liikumine jt kui ka mitmed uuemad ühendused, nagu sihtasutus Dharma, Kasuperede Liit, Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabiliteerimise Instituut, Naabrivalve. Tublid taotlejad olid ka mitmed noorteühendused”, ütles sihtkapitali programmide juht Kaja Kaur ning lisas: “KÜSK toetused aitavad neil ühendustel tugevdada oma tegevussuutlikkust ja kujundada arengut oma valdkonna eestkosteorganisatsioonidena.”

Toetuse saajate täielik nimekiri koos projektide lühikirjelduse ja eraldatud toetussummaga on avaldatud veebilehel www.kysk.ee

Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2008. aastal. Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse kasvule kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Lisateave:
Kaja Kaur
programmide juht
Tel. 6556 423, 5220716
e-post: kaja@kysk.ee

Agu Laius
juhataja
Tel 6556424, 5082997
e-post: agu@kysk.ee