Kogukonna eestvedaja Helis Luik-Lindsaar: Tartu Montessori kogukond seisab hea selle eest, et meie lastest kasvaksid vastutustundlikud inimesed

Priit Põiklik
3. okt. 2023


Tartu Montessoori kogukonna eestvedaja Helis Luik-Lindsaar

Tartus Karlova linnaosas vaiksel kõrvaltänaval asub väike puust maja, kus tegutseb Koidu Keskus. Sinna on pesa teinud Tartu Montessoori pedagoogikast huvituv ja seda laste kasvatamisel järgiv kogukond.

Kogukonna eestvedaja on Helis Luik-Lindsaar, keda ühel sügiseselt kenal kolmapäeval KÜSKi meeskonnaga külastasime.

Helis sai 2023. aastal KÜSKi kogukonna eestvedaja steipendiumi. Stipendiumi toetusel püüab Helis parandada Tartu ja selle lähipiirkonna inimeste teadlikkus Montessori pedagoogikast ning tõsta oma finantspädevusi ning arendada teadmisi organisatsiooni kommunikatsioonist.

Montessori pedagoogika on kasvatus- ja õpetusmeetod, mis käsitleb haridust eluks vajalike oskuste kogumina. Meetod põhineb lapse enda loomulikul arengul ja teadmisjanul. Kõik tegevused on lapsest lähtuvad, eesmärgiks iseseisvumise toetamine ja arendamine.

Suuna loojaks oli Itaalia esimene naisarst ja pedagoog Maria Montessori (1870–1952). Üle saja aasta tagasi töötas ta välja kasvatusteadusliku teooria ja selle toetamiseks õppevahendite kogumiku, mis moodustavadki Montessori meetodi.

Helis Luik-Lindsaar edendab Montessori pedagoogikat Tartus läbi oma kogukonna ja selleks on moodustatud MTÜ Tartu Montessori Kodu, mille juhatuse liige Helis on.

„Meie kogukonnas on Tartu ja Tartu ümbruse inimesed, kelle soov on, et tulevikus oleksid meie linnas Montessori lasteaiarühmad ja kooliklassid. Kuna Montessori pedagoogika on lainetena käinud ja ütleme niimoodi, et hetkel on uus laine, siis on palju käivitamist ja läbirääkimisi, et me saaksime lasteaiarühma ja kooliklassi ning kuna tegelikult eesmärk on saada munitsipaallasteaeda ja munitsipaalkooli, siis on olnud läbirääkimisi just linnavalitsusega ning erinevate koolide ja lasteaedadega,“ räägib Helis.

Miks just Montessori meetod? Miks see üldse laste kasvatamisel peaks olema kasutusel?

„Kui me mõtleme selle peale, milliseid maailmakodanikke me oma lastest soovime, kas nad teavad iseenda väärtust, kas nad oskaksid iseennast leida siin maailmas… Et nad oleksid iseendaga rahul ja neil oleksid vajalikud teadmised, et seda rahulolu saavutada… Mina näen, et Montessori pedagoogika, mis on hästi süsteemne, võimaldab inimesel areneda selliselt, et temast saab vastutustundlik inimene,“ on Helis veendunud.

Helis on rahul ja tänulik selle eest, et sai KÜSKi stipendiumi, mis on teda väga palju motiveerinud. „Ma ütleks, et oluline ei ole see summa, mille ma sain, vaid see, et mul on selle ees kohustused. Ja minu mentor on mind palju abistanud seal kõrval, et läbi mõelda ja lahti mõtestada, et mida ma üldse teen,“ arutleb Helis.

„Mida mina saan teha kogukonna heaks ja tänu kogukonnale,“ küsib Helis endalt. Ja vastab: “Mõningaid asju ei saagi üksi teha. Ja ei peagi. Sest kogukonna eestvedajaks olemine ei tähenda seda, et ma pean ise kõik asjad ära tegema. See tähendab, et ma oskan näha tulevikku, ma oskan näha tänast päeva, ma oskan vaadata, mida on vaja teha ja võimalusel jagada neid ülesandeid, et me saavutaksime oma eesmärgid koos kogukonna teiste liikmetega.“

  • Kogukonna eestvedaja stipendium 2023
  • Toetuse saaja: Helis Luik-Lindsaar
  • Piirkond: Tartumaa
  • Toetuse suurus: 5 000,00 €

Küsis ja vastused kirjutas uudiseks Priit Põiklik