Kogukonna eestvedaja stipendiumile kandideerib 121 inimest

Priit Põiklik
11. jaan. 2022Kogukonna eestvedaja stipendiumi saamiseks korraldatud konkursile esitas taotluse 121 inimest. Stipendiumi eesmärk on toetada eraisikuid, kes kohaliku kogukonnaelu käima tõmbavad ja/või aktiivses tegevuses hoiavad. Esmakordselt Eestis pakutava stipendiumi saamiseks korraldas konkursi Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kogukonna eestvedaja stipendium on ellu kutsutud, et toetada valitsuses heaks kiidetud „Sidusa Eesti arengukava 2022-2030“ elluviimist. Selleks, et inimestel oleks piisavalt mitmekülgseid võimalusi ühiskondlikus ja kogukondlikus elus kaasa lüüa, on arengukavas plaanitud toetavaid tegevusi nii inimeste aktiivsuse kui kogukondade ja vabaühenduste võimekuse suurendamiseks.

Kogukonna all on selle konkursi raames silmas peetud piirkondlikult ühe omavalitsuse territooriumil tegutsevat inimeste rühma, kellele on ühine eesmärk. Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on tulumaksuvaba. Konkursi kogu eelarve on 125 000 eurot (st 5000 euro suuruseid stipendiume saab kokku maksta 25 eestvedajale).

Edasi lähevad taotlused hindamisele Kodanikuühiskonna Sihtkapitali hindajate kogus ja otsus, kes stipendiumi saavad, tehakse märtsikuu esimeses pooles.