Kogunes KÜSKi nõukogu uus koosseis, esimees ja aseesimees valitud

Priit Põiklik
28. veebr. 2023


Viljandis kogunes teisipäeval, 28. veebruaril esmakordselt SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu uus koosseis. Nõukogu esimeheks valiti tagasi lasterikaste perede liidu juht Aage Õunap ja aseesimeheks Narva riigigümnaasiumi direktor Irene Käosaar.

KÜSKi juhataja Anneli Roosalu andis ülevaate KÜSK tegevustest, samuti tutvustati nõukgu liikmetele Nupukate Lahenduste inkubaatori ja kogukondade vaheliste kontaktide edendamisele suunatud tegevusi.

Põhikirja järgi kavandab nõukogu KÜSKi tegevust ning korraldab KÜSKi juhtimist ja teeb järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

KÜSKi asutajaõiguste teostaja esindaja siseminister Lauri Läänemets on kinnitanud KÜSKi nõukogu uue koosseisu, kuhu alates veebruarist 2023 kuuluvad:
• Aage Õunap – vabakonna esindaja, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president, nõukogu esimees;
• Irene Käosaar – vabakonna esindaja, Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktor, nõukogu aseesimees;
• Eha Paas – vabakonna esindaja, Eesti Külaliikumise Kodukant vabatahtlike seltsiliste projektiekspert ja MTÜ Arenduskoda projektijuht;
• Markus Toompere – vabakonna esindaja, Elva vallavalitsuse kultuurispetsialist ja pikaaegne Tartu Kunstnike Liidu juht;
• Tarmo Treimann – vabakonna esindaja, sihtasutuse Keskkonnaõiguse Keskus tegevjuht;
• Carina Paju, vabakonna esindaja, Avatud Valitsemise Partnerluse sekretariaadi regionaalne koordinaator ja varasem MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht;
• Raivo Küüt, siseministeeriumi esindaja, rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler;
• Kaur Siruli, rahandusministeeriumi esindaja, finantskontrolli osakonna juhataja;
• Eda Silberg, kultuuriministeeriumi esindaja, kultuurilise mitmekesisuse asekantsler;
• Anneli Pärlin, riigi esindaja, Sotsiaaldemokraatlik Erakond;
• Aivar Rosenberg, riigi esindaja, Eesti Reformierakond.

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht