Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 1. oktoobrini

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
13. sept. 2015


Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:

  • kogukonna areng;
  • elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele. 

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop15-sygisvoor

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindalsti õigeid, ehk 2015. aasta sügisese taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.
Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.