KÜSK „Heade ideede konkurss”

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
27. juuni 2008


27.06.2008

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eesmärgiks on kaasa aidata Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Eesmärgist lähtudes korraldab KÜSK 2008.a. kodanikuühiskonna arengu alaste uuenduslike tegevuste, analüüside ja uuringute programmi raames „Heade ideede konkursi”. Konkursil võivad osaleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, uurimisasutused ning füüsilised isikud.

Täpsem „Heade ideede konkursi” tingimuste ja korra teave on aadressil http://www.kysk.ee/.

Ideed tuleb saata e-aadressil kysk@kysk.ee  ja tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn hiljemalt 8. augustiks 2008.a. kell 15.00.

Lisainfo: Agu Laius, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee, tel 5082997