KÜSK käivitas blogi

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
5. veebr. 2012


KÜSK ja toetuse saanute tegemiste kajastamiseks, mõttevahetuseks nende tegemiste ja uudsete ideede üle, tagasiside, ettepanekute ja kriitika esitamiseks käivitasime KÜSK blogi aadressil http://kyskeesti.blogspot.com. Oodatud on kõik KÜSK tegevusega seonduvad blogi formaati sobivad artiklid ja kommentaarid