KÜSK kutsub vabaühendusi osalema uuringus

Priit Põiklik
11. apr. 2024


Küsitluse eesmärk on täpsemalt uurida kuidas suurendada kodanikuühiskonna mõju ja toetada selle arengut nii, et lapsed ja noored oleksid rohkem kaastatud.

Euroopa Liidu toel viib praegu KÜSK ellu tegevusi, mis keskenduvad laste ja noorte kaasamisele ning vabaühenduste toetamisele selles valdkonnas. Küsitluses osalev vabaühendus saab anda oma sisendi teemal kuidas parandada vabaühenduste jätkusuutlikkust.

KÜSK kutsus tegutsevaid vabaühendusi osalema uuringus, mille eesmärk on kaardistada ühingute hetkeolukord ja senised kogemused laste ja noorte kaasamise valdkonnas. Uuringus osalemiseks palutakse igast ühendusest vastata ühel inimesel, eelistatavalt ühenduse juhil. Küsimustikule vastamine võtab aega 10–20 minutit ning see on avatud vastamiseks kuni 28. aprillini 2024.

Uuringu tulemustest lähtuvalt korraldatakse kaks grupiarutelu veebis – üks ühenduste esindajatele ja teine maakondlikele vabaühenduste konsultantidele.

Uuringu tulemuste ja arutelude põhjal töötatakse välja arenguprogramm, mille saavad läbida vabaühenduste esindajad ja mis keskendub vabaühenduste võimekuse kasvule kaasata lapsi ja noori oma tegevustesse.

Küsimustiku saab täita siin lingil:

Küsitlus viiakse läbi projekti „Kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks“ raames, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ning mida viib ellu KÜSK. Uuringut korraldab MTÜ Arengutoetajate ühing KÜSKi tellimusel.

Lisainfo:

Leana Liivson

projektijuht

  • Kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks projekti juhtimine