KÜSK nõukogu 4. koosolek

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
30. mai 2008


30.05.2008

13. juunil algusega kell 13.00 toimub KÜSK nõukogu 3. koosolek.

Päevakorras:
– Nõukogu heade tavade vastuvõtmine, sealhulgas nõukogu liikmete huvide konflikti vältimine;
– Üleriigiliste ühenduste toetustaotluste vooru korra ja tingimuste vastuvõtmine;
– KÜSK hindamisekspertide nimekirja kinnitamine;
– KÜSK auditi komitee moodustamine.