KÜSK nõukogu valis Agu Laiuse KÜSK juhatajaks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
10. veebr. 2012


Põhikirja kohaselt kestavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhatuse liikme volitused 4 aastat. 2011.a. novembris väljakuulutatud juhatuse liikme konkursile laekus 4 avaldust, nende seas ka senise juhatuse liikme Agu Laiuse avaldus.

KÜSK nõukogu valis ühehäälselt juhatuse liikmeks alates märtsist 2012.a. järgmiseks neljaks aastaks Agu Laiuse.