KÜSK pakub uusi reisitoetusi rahvusvahelise huvikaitse ja teadmussiirde edendamiseks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
3. veebr. 2016


KÜSKi reisitoetuste konkurss on läbinud uuenduskuuri, et aidata veelgi enam Eesti ühingutel lüüa kaasa rahvusvahelisel areenil ning edendada piiride ülest koostööd ja teadmiste vahetamist.

Konkurss on taotlemiseks jooksvalt avatud ning pakub nüüdsest vabaühendustele rohkem toetusvõimalusi kahes meetmes:

Rahvusvahelise huvikaitse meede, mille raames toetatakse

  • Eesti kodanikuühiskonna valdkonna asjatundja või uuringuasutuse uurija aktiivses rollis osalemist rahvusvahelisel kodanikuühiskonna alasel üritusel.
  • Rahvusvahelise katusorganisatsiooni liikmeks oleva Eesti organisatsiooni esindaja osalemist katusorganisatsiooni korraldatud üritusel.
  • Vabaühenduse esindaja osalemist välisvahenditest toetatava rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistaval töökoosolekul.

Teadmussiirde meede, mille raames toetatakse

  • väliseksperdi toomist vabaühenduse poolt korraldatud Eestis toimuvale kodanikuühiskonnaalasele avalikule üritusele (eeldusel, et eksperdil on üritusel aktiivne roll)
  • väliskoolitaja toomist vabaühenduse poolt Eestis korraldatavale avatud koolitusele;
  • vabaühenduse esindaja osalemist koolitusel välismaal.

Taotlemisel on vaja välja tuua reisi kulud ning põhjendada motivatsioonikirjaga toetuse vajadust ja kasulikkust. Taotlus tuleb esitada vähemalt 15 päeva enne ürituse toimumist ning taotlejaks saab olla vaid vabaühendus.

Plaanide tegemisel palume arvestada, et nüüdsest on KÜSKi toetus mõeldud vaid transpordikulude katteks. Erandiks on väliseksperdi Eestisse toomine, mille puhul saab taotleda ka majutuskulude katmist.

Täpsema info taotlemiseks leiad: http://kysk.ee/reisitoetused

Lisaküsimuste puhul pöördu:
Kadri Sikk, Kadri@kysk.ee, tel: 655 6245; 5880 5240