Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK pälvis märgise "Austame erinevusi" aastateks 2020 - 2022

29.09.2020


Üle-eelmisel nädalal tunnustas Eesti Inimõiguste Keskus koos sotsiaalministeeriumiga kvaliteedimärgisega taaskord tööandjaid, kes on võtnud fookusesse mitmekesisuse ja kaasatuse edendamise oma organisatsioonis. Märgised "Austame erinevusi" andis sel korral pidulikult üle sotsiaalminister Tanel Kiik, kes rõhutas oma kõnes, et organisatsioonid, kes austavad erinevusi ja tegelevad mitmekesisusega järjepidevalt, aitavad luua sidusama ühiskonna.
 
Mitmekesisuse kokkuleppega liitus KÜSK juba 2015. aastal. “Austame erinevusi” märgis pälviti 2018. aastal, mille järel asuti ellu viima kahe aasta tegevusplaani.
 
„Mitmekesisus peab olema organisatsiooni loomulik osa ja väärtus, mida kannavad kõik töötajad. Erinevate inimeste märkamine ja väärtustamine tähendab seda, et inimestel on õigus teha enda elu osas otsuseid kartmata kiusamist. Paindlik töökorraldus ja keskkond, kus kõigil on võimalik tõstatada enda jaoks olulisi teemasid, loovad rahulikuma ja meeldiva õhkkonna, kus inimesed tunnevad end väärtustatuna ja usaldatuna,“ selgitab KÜSKi uus juhataja Anneli Roosalu.
 
„Eelneva kahe aasta jooksul ellu viidud tegevused on avardanud meie kollektiivi, kuid ka nõukogu liikmete, hindajate ning maakondlikes arenduskeskustes tegutsevate vabaühenduste konsultantide seas arusaama mitmekesisuse erinevatest aspektidest. Suurenenud on valmisolek ja soov mitmekesisust tegevuste raames arvesse võtta. Väljendame kollektiivis julgemalt põhjuseid, miks peame mitmekesisust oluliseks, näitame eeskuju ja julgustame läbi väljapoole tehtud kommunikatsiooni vabaühendusi sama tegema,“ arutleb KÜSKi mitmekesisuse töögrupi juht Evelyn Valtin.
 
KÜSKi poolt korraldatud sündmuste puhul on KÜSK seadnud kindla eesmärgi alati tagada võimalus ligipääsuks ka füüsilise erivajaduse korral. Sama põhimõte kehtib ka nõustamisel. Kui ruumid ligipääsu ei taga, on koordinaatorid ning maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid valmis nõustamist pakkuma ka väljaspool kontorit. KÜSKi poolt hallatavad veebilehed on kohandatud vaegnägijate jaoks ning üritustel ollakse valmis viipe- ja kirjutustõlget pakkuma.
 
Mitmekesisuse töögrupiga käesoleval aastal liitunud Kadri Väljaste peab muuhulgas oluliseks toitlustuses täistaimse toidu pakkumist. „Keskkonnaaspekte arvesse võttes võibki kogu meie sündmustel pakutav toit olla täistaimne ja kohalikku päritolu,“ täpsustab Kadri.
 
KÜSKis jätkuvad järgmisel kahel aastal tegevused, et hoida mitmekesisust ja jätkata ühiselt selle väärtuse kandmist.