KÜSK pani õla alla veebipõhise eneseabiprogrammi ja kogukonnapõhise vaimse tervise sekkumismudeli kasutuselevõtuks

Priit Põiklik
26. märts 2024


Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) ja Pärnu depressiooniga toimetuleku võrgustiku eestvedamisel on kasutusele võetud veebipõhine eneseabiprogramm ja rakendatud kogukonnapõhine sekkumismudel depressiooni ravi parandamiseks ja suitsiidikäitumise ennetamiseks Eestis.

Neljapäeval, 21. märtsil toimus Pärnus rahvusvahelise projekti „EAAD-Best“ lõpu- ja tänuüritus, kus võeti kokku 3 aastat kestnud projekti tegevused ja tulemused. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on toetanud projekti 10 000 euro suurust 20-protsendilist omafinantseeringu osa läbi välisprojektide toetamise konkursi. Projekti Eesti osa rahastas Euroopa Liidu tarbija-, tervise-, põllumajandus- ja toiduküsimuste rakendusamet (CHAFEA) 206 544 euroga, mis moodustas 80 % projekti kogumaksumusest.

Projekti viidi läbi võrgustikupõhiselt kuhu olid kaasatud lisaks mitmed partnerid, sh MTÜ Hingerahu, Pärnu haigla vaimse tervise keskus, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž , TRE raadio ja paljud teised. Seda kõike vedasid eest Lenne Lillepuu, Agnes Sirg, Rainer Mere, Merike Sisask, Peeter Värnik ja Airi Värnik.

Projekti kaasabil rakendati 4-tasandilist sekkumise kontseptsiooni, milles need tasandid moodustavad perearstid ja esmatasandi teenused, laiem avalikkus, n-ö väravahoidjad ning riskigrupp ja abivajajad ise. Lisaks oli sihiks võtta kasutusele iFightDepression® veebipõhine eneseabiprogramm ja luua teadlikkuse tõstmiseks veebileht.

Kogu Eesti-poolse projektitegevuse koordinaator Merike Sisask tõi välja, et 4-tasandiline lähenemine ja iFightDepression® sobituvad väga hästi just n-ö suurde pilti vaimse tervise valdkonnas – rohkem on vaja tegeleda ennetusega ja panustada ise- ja koostoimimise mõistlikku tasakaalu (millest põhjalikult saab lugeda ka Eesti Inimarengu Aruandest 2023).

iFightDepression® on tõenduspõhine tööriist, mis baseerub kognitiivsel käitusmisteraapial, sobib nii noortele (15-24) kui täiskasvanutele ning mille rakendamiseks on projekti toel tänaseks välja koolitatud 120 juhendajat. Kuna programmi läbimist toetab juhendaja, on see tõhusam kui iseseisev eneseabi.

Projekt viidi läbi kolme aasta vältel, kuhu mahtus COVID-19 kriis, Ukraina sõja algus ja palju kohanemisi uute ja muutuvate olukordadega. Kuid projektijuht Lenne ütleb, et tunne on uhke. „Ellu sai viidud arvukalt näost-näkku kohtumisi, koolitusi ja sündmuseid nii perearstidele, kooliõpilastele, tudengitele, ettevõtete töötajatele ja paljudele teistele,“ ütleb Lenne Lillepuu. Team hinnangul sai ellu viidud mõni „hull“ idee nagu teadlikkuse tõstmiseks psühholoogide ja psühhiaatrite „lavalepanemine“ ja sõna otses mõttes teatritegemine.

Agnes Sirg toob kokkuvõtteks välja, et vaimse tervise kriisile lahenduse leidmine on nagu munakividest tee ehitamine, millesse iga osapool paneb oma kivi. Pärnus sai laotud üsna mitu kivi ning iga organisatsioon, algatus ja inimene lisab sellele omad. Ehk lahenduse leiame – nagu ikka – koostöös.

Vestluste käigus toodi välja, et vabaühendustele, millel on võimekus, sh oskus, teadmine ja tahe läbi viia olulisel määral ühiskonda panustavaid tegevusi, on sellises osakaalus omafinatseeringu leidmine tihti väljakutseks, ehk saime taaskord kinnitust et KÜSKi välisprojektide toetamise konkursi läbi pakutud tugi omafinantseeringu katmiseks on oluline ja mitmekordse mõjuga investeering.

Sündmuse lõppedes ütles sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, et igapäevane enesehool ja teadlik vaimne kohalolek on kõige lihtsam viis oma vaimset tervist hoida. „Probleeme ennetada on alati odavam kui neid ravida ning ravida omakorda odavam kui mitte midagi teha,“ ütles Sisask.

Lisalugemist:

iFightDepression® veebileht: https://ifightdepression.com/et/start

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut: https://suicidology.ee/

Depressiooniga toimetuleku võrgustik Pärnus: https://www.depressioonigatoimetulek.ee/

Kohal käis ja fotod tegi:

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine