KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab kodanikuühenduste avalike teenuste äriplaanide koostamise projekte

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
7. märts 2012


6. märtsil 2012 toimus KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012.a. avalike teenuste äriplaani koostamise projektide lepingute allkirjastamine. Kokku said toetuse 21 projekti kogusummas 67 794, 29 eurot.

Toetatud projektide eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Projektidega on võimalik tutvuda KÜSK kodulehel.

Projektide tulemusena valmivad erinevad avalike teenuste äriplaanid teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. Teenuse äriplaan koostatakse vastavalt KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi äriplaani vormile ning kaasates erinevaid osapooli. Valminud äriplaanid konkureerivad äriplaani elluviimise taotlusvoorus (taotluste ning äriplaanide esitamise tähtaeg 28. august 2012.a.) ning parimaid toetatakse.

Projektide elluviimisesse on kodanikuühendused koostööpartneritena kaasanud mitmeid avaliku võimu institutsioone:
Kaasatud linnavalitsused (11): Keila, Kohtla-Järve, Loksa, Maardu, Paide, Saue, Sillamäe, Tallinn, Tartu, Valga, Võru.
Kaasatud vallavalitsused (24): Audru vald, Halinga vald, Harku vald, Hummuli vald, Jõelähtme vald, Kehtna vald, Kihnu vald, Kuusalu vald, Lihula vald, Meremäe vald, Mikitamäe vald, Misso vald, Märjamaa vald, Noarootsi vald, Rõuge vald, Räpina vald, Saue vald, Sauga vald, Taebla vald, Tõlliste vald, Tõstamaa vald, Viimsi vald, Vormsi vald, Õru vald.
Kaasatud ministeeriumid (2): Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium.

Lisainfo:
Merlin Sepp
Šveitsi Vabaühenduste Fondi programmi juht
tel 53 016 866
merlin@kysk.ee

Šveitsi Vabaühenduste Fond on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames 2011. aastal käivitatud toetusskeem, mida juhib ja viib ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga. Rohkem infot SIIT.