KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab kodanikuühenduste avalike teenuste osutamise projekte

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
2. juuli 2014


Taotlusvoorus toetati kokku 11 projekti elluviimist kogusummas 314 718,09 eurot. Toetatud projektide eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Projektidega on võimalik tutvuda KÜSK kodulehel.

Projektide elluviimisesse on kodanikuühendused koostööpartneritena kaasanud mitmeid avaliku võimu institutsioone:
Kaasatud linnavalitsused (7): Keila, Pärnu, Tartu, Tallinn, Narva, Elva, Jõgeva.
Kaasatud vallavalitsused (23): Keila vald, Kareda vald, Albu vald, Rae vald, Harku vald, Kohila vald, Raikküla vald, Luunja vald, Hiiumaa vald, Tartu vald, Torma vald, Jõgeva vald, Põltsamaa vald, Ülenurme vald, Puhja vald, Kaiu vald, Kohila vald, Vigala vald, Järvakandi vald, Juuru vald, Kehtna vald, Märjamaa vald, Rapla vald.
Kaasatud ministeeriumid (1):  Sotsiaalministeerium.

Šveitsi Vabaühenduste Fond on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames 2011. aastal käivitatud toetusskeem, mida juhib ja viib ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga. Rohkem infot  www.kysk.ee/vyf.

Lisainfo:
Kleiri Vest
Šveitsi Vabaühenduste Fondi juht
tel 6560489; 59189296
kleiri@kysk.ee