KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012.a. avalike teenuste äriplaani koostamise taotlusvooru esitati 50 taotlust

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
28. jaan. 2012


KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012.a. avalike teenuste äriplaani koostamise taotlusvooru laekus 50 taotlus, millega taotleti kokku toetust ligi 158 tuhat eurot. See ületab taotlusvooru võimaliku toetuse mahu ligikaudu 73 tuhande euro ulatuses.

KÜSK büroo poolt tehtud taotluste tehnilise hindamise käigus ei vastanud taotlusvooru tingimustele 18 taotlejat. Peamised puudused: taotleja kodulehel ei ole avalikustatud põhikiri, majandusaasta aruanded, juhatuse koosseis, eetilise tegutsemise põhimõtted; taotlus või eelarve ebakorrektselt või puudulikult täidetud; taotleja ei ole avalikes huvides tegutsev organistasioon, hilinemine taotluste esitamisel. Üllatavalt selgus, et taotluse esitasid mitmed mittetulundusühingute seadusele mittevastavad 1-liikmelised MTÜd, kes sellisena on esitanud ka majandusaasta aruande. Tehnilisest hindamisest väljalangenutele on saadetud vastav KÜSK juhataja otsus, kus teavitatakse konkreetsest mittevastavuse põhjusest.

32 taotlust saadeti ekspertidele sisuliseks hindamiseks. Hindamistulemuste alusel otsustab KÜSK nõukogu taotluste toetamise 28. veebruaril 2012.

Lisainfo: Merlin Sepp, tel 53 016 866, merlin@kysk.ee

Šveitsi Vabaühenduste Fond on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames 2011. aastal käivitatud toetusskeem, mida juhib ja viib ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga. Rohkem infot SIIT.