KÜSK toetab ligi 400 000 euroga 37 vabaühenduse arendamist

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
10. apr. 2015


37 vabaühendust said KÜSKi 2015. aasta arenguhüppe taotlusvoorust oma organisatsiooni arendamiseks toetust kokku 392 652,17 eurot.

Projekte esitati kokku 132, neist 88 piirkondlikku ja 44 üleriigilist.  Toetust anti 21 piirkondlikult ja 16 üleriigiliselt tegutsevale vabaühendusele. Kõikide toetust saanud projektidega on võimalik tutvuda: www.kysk.ee/toetatud-projektid

Arenguhüppe taotlusvoor toimus teist aastat järjest. See on mõlemal aastal olnud KÜSKi kõige populaarsem taotlusvoor, kuna vabaühendused saavad ise öelda, millise tegevusvõimekuse arendamiseks nende organisatsioon kõige enam toetust vajab. Elluviidavad projektid on väga erinevad, näiteks arendatakse kommunikatsioonioskusi, töötatakse välja omatulu teenimise süsteeme, parandatakse eestkoste suutlikkust, arendatakse koostööd teiste organisatsioonidega jpm. Projektid kestavad valdavalt  2016. aasta sügiseni, mil KÜSK teeb kindlasti tulemustest ka kokkuvõtted.

Olgugi, et arenguhüppe taotlusvoor oli ka tänavu väga populaarne, peab kahjuks tõdema, et projektide kvaliteet oli selgi korral väga kõikuv. Mullustest projektidest sai järeldada, et kui ühing ei olnud oma suurimaid kitsaskohti põhjalikult välja selgitanud ja neist lähtuvalt vajalikke tegevusi planeerinud, oli ka kogu projekt vähelubav ja nõrgem. Sel korral oligi sama probleem valdav – viletsast arenguvajaduste analüüsist tulevalt  ei töötatud välja mitte organisatsiooni oluliselt arendavaid plaane, vaid jäädi igapäevaste tegemiste jaoks toetuste küsimise juurde. Seetõttu oli ka paljude projektide jätkusuutlikkus kahtluse all. KÜSKi taotlusvoorud on aga suunatud just organisatsiooni enda tegevusvõimekuse suurendamiseks, mitte tegevustoetusteks. Samuti tõid hindajad välja, et seekord esines väga palju kiirustamisest tingitud pinnapealseid põhjendusi ja vormistamise vigu.

Paneme siinkohal kõikidele ühendustele südamele, et kui teie sooviks on viia oma ühingu tegutsemine kvaliteedilt järgmisele tasemele, siis nõuab see tihtipeale põhjalikku arenguvajaduste analüüsi (mis on KÜSKi arenguhüppe voorus ka kindlaks eelduseks) ning sellest lähtuvalt konkreetsete uute ja arendavate sammude planeerimist. Väga kasulik on selle kõige juures väliste asjatundjate kaasamine ja üleüldse kaasamõtlejate ringi suurendamine – nii organisatsiooni mõju ja arenguvajaduste hindamiseks kui tulevikutegevuste plaanimiseks ja tulemustele hinnangu andmiseks. Projektide endi ette valmistamiseks aga soovitame jätkuvalt konsulteerida maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega.  

Väga häid ühenduse arendamise nippe on hulganisti kirjas näiteks Organisatsiooni arendamise käsiraamatus. Projektide plaaneerimise, läbimõtlemise ja kirjapanemise abiliseks soovitame aga ka Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhendit.

Põhjalikuma 2015. aasta arenguhüppe vooru esitatud projektide analüüsi teeme suve hakuks. Lisame kindlasti juurde ka hindajate tähelepanekud ning soovitused järgmiste projektide põhjalikumaks läbimõtlemiseks ja selgemaks kirjapanemiseks. 

Soovime kõigile toetustsaanutele pikki arenguhüppeid!

Lisainfo:
Katrin Barnabas Katrin@kysk.ee, tel 656 0469; 5300 8097
Mari-Liis Dolenko, Mariliis@kysk.ee,  tel: 655 6423, 521 2422