KÜSK toetab vabaühenduste koostöövõrgustikke 338 901,40 euroga

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
27. juuli 2015


24 vabaühendust said KÜSKi koostöövõrgustike taotlusvoorust toetust kokku 338 901,40 eurot.

Taotlusvooru esitati 83 projekti, mille eesmärgiks oli nii olemasolevate koostöövõrgustike arendamine kui ka uute loomine. Neist 69 läksid edasi ekspertidele sisuliseks hindamiseks.

Rõõmustav on tõdeda, et projektide kvaliteet oli seekord kõrge. Väga häid ja toetamist väärivaid ettevõtmisi oli lausa nii palju, et KÜSKi nõukogu pidas vajalikuks nende rahastamiseks algselt planeeritud toetussummat, 225 000 eurot muude kasutamata vahendite arvelt suurendada. Vaatamata sellele ei jagunud aga kahjuks ikkagi nii mõnelegi heale projektile toetust.

Kui projektide üldine kvaliteet oli varasemate voorudega võrreldes parem, oli nende puhul ka mitmeid vajakajäämisi. Peamised põhjused, miks pingerivis tahapoole jäädi, olid jällegi planeeritava projekti vähene jätkusuutlikkus ja ebaveenev vajalikkuse põhjendus. Samuti peeti võrgustikuks vaid mõningast eraisikute vahelist koostööd või planeeriti ühingu igapäevaseid tegemisi, mille toetamine ei olnud taotlusvooru eesmärgiks.

Et taolisi vigu vältida, soovitame enne taotlema asumist aegsasti oma projektide ja ideede kohta küsida nõu maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantidelt ning lugeda põhjalikult meie toetuse tingimusi.

Millised on aga need uued koostöövõrgustikud, mida looma hakatakse, ja millised on juba olemasolevad võrgustikud, millele hoogu juurde lükatakse, näed siit: http://kysk.ee/toetatud-projektid

Soovime kõigile toetusesaajatele edu oma võrgustike edasiviimisel!

Lisainfo:
Katrin Barnabas Katrin@kysk.ee, tel 656 0469; 5300 8097