KÜSK uuendab kohaliku omaalgatuse programmi

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
30. jaan. 2013


Alates 2013. aastast haldab regionaalministri haldusala kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Käesoleval ajal täpsustatakse KOP eesmärke ja rahastatavaid tegevusi, taotlusvoorude tingimusi ning koostatakse uusi taotlusvorme. KOP 2013.a. toetuse andmise tingimused ja taotlusvormid avalikustatakse hiljemalt 26. veebruaril. Taotluste esitamise tähtajad on endiselt 1. aprill ja 1. oktoober ja taotlused esitatakse jätkuvalt maavalitsustesse.

Märtsis toimuvad taotlejatele regionaalsed infopäevad KOP uute tingimuste ja taotlusvormide tutvustamiseks.

Lisainfo:
Saima Mänd
tel 6560487; 53013652;
e-kiri: Saima.Mand@kysk.ee