KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru ootame taotlusi 3. veebruariks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
15. jaan. 2015


Toetame 2015. aasta arenguhüppe taotlusvoorus taaskord projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe. Kokku jagame ühingutele seekord kuni 420 000 eurot.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma arenguvajadustest. Samuti soovime, et taotlejad oleksid eelnevalt hinnanud oma senise tegevuse mõju ja plaaniksid tegevusi selle edasiseks mõõtmiseks ning avaliku nähtavuse suurendamiseks.

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot ning projekti ellu viia alates 1. maist 2015 kuni 16 kuu jooksul.

Taotlema on oodatud nii piirkondlikult kui üleriigiliselt tegutsevad vabaühendused, taotlusi hinnatakse kahes grupis eraldi. Projekte ootame 3. veebruariks 2015 kell 15.00. Teave taotlustingimuste kohta, taotlusvormid ning muu taotlusvooru info on leitavSIIT.

Et projektid tuleksid veelgi kvaliteetsemad ja korralikult läbi mõeldud, oleme taotlejate jaoks kirjutanud täpsemalt lahti vooru tingimustes olevad hindamiskriteeriumid. Selle abil saab veel enne taotlusele viimase lihvi andmist vaadata kõik olulised nüansid hindamiseksperdi pilguga üle ja mõelda arenguhüppamine veelgi põhjalikumalt läbi. Vajadusel kaasake projekti loogikate läbimõtlemiseks maakondlike arenduskeskuste konsultante: http://www.arenduskeskused.ee/et/kodanikuuhiskond

Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee