KÜSKi INFOKIRI november 2021

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
21. nov. 2021


Esmakordselt Eestis kuulutame välja konkursi, kus saab taotleda stipendiumi kogukonna eestvedamiseks
Kogukonna eestvedaja stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja esilekerkimine või toetamine. Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba. Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.

Lisainfo tingimustest ja taotluse esitamisest siit

Arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor 2022 nüüd avatud
Arenguhüpet ettevalmistava toetuse konkurss ehk taotlusvoor on nagu hoovõtt suuremaks kvalitatiivseks hüppeks vabaühenduse arengus. Tegevuse tulemusena, millele toetust taotletakse, peab valmima kas tegevuskava või äriplaan.

Lisalugemist siit

Avanes 2022. aasta suursündmuste ideekorje ja rahastamise konkurss
Ootame taotlusi kodanikuühiskonda edendava suursündmuse rahastamiseks 2022. aastal. Väljakuulutatud konkursi raames toetame üle-eestiliste  kaasavate ja kodanikuühiskonda edendavate sündmuste algatamist ja elluviimist ning traditsiooniliste ürituste jätkumist.

Lisainfo siit

Tutvustame Euroopa Liidu rahastatud „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“
Kutsume 1. detsembril kell 14-15.30 kõiki huvilisi osalema Euroopa Liidu poolt rahastatava „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“ (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) infopäeval. Tutvustame rahastusprogrammi eesmärke ja tingimusi, anname ülevaate avanevatest taotlusvoorudest ning jagame näpunäiteid partnerite leidmiseks.

Lisainfo infopäeva ja registreerimise kohta siit
Lisainfo programmi kohta siit

Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomine Eestisse
Käesoleval aastal alustas KÜSK Euroopa Liidu poolt toetatud rahvusvahelise projekti koordineerimist Eestis, mille eesmärk on tuua kokku sotsiaalse innovatsiooni võrgustikku ja teadmisi ning arendada ökosüsteemi tervikuna. Samuti tutvustada Eesti tegevust ja parimaid praktikaid rahvusvaheliselt ning õppida rahvusvaheliste partnerite kogemustest. Projekti raames viiakse ellu mitmesuguseid sotsiaalset innovatsiooni tutvustavaid ja arendavaid tegevusi ning korraldatakse temaatilisi sündmusi sihtgruppidele.

Kõigil, kel rohkem huvi, lugege edasi siit

Veel viimane võimalus taotleda 2021. aastal raha rahvusvaheliseks koostööks
KÜSKi rahvusvahelise suuna toetused, milleks saab veel 2021. aastal raha taotleda on:
– rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss;
– välisprojekti toetamise konkurss, mille raames toetame vabaühendusi rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimisel;
– reisitoetuste konkurss, mille raames toetame huvikaitset ja teadmussiiret.

Lisainfot siit

Valminud on 2021. aasta arenguhüppe ettevalmistava taotlusvooru kokkuvõte
Kokkuvõttes on analüüsivalt välja toodud millistest piirkondadest ja millistele valdkondadele vabaühendused arenguhüppe ettevalmistamiseks raha taotlesid. Samuti on kirjeldatud, milliste võimekuste arendamiseks raha taotleti.

AHE21 lõppraportit saab lugeda siit

NULA starditoetusele esitati tänavu 5 taotlust
Starditoetuse taotlejad on EatB4, WalkWise, PEVICO, Infinder ja Koostööõpe. Nende tutvustust vaata Facebookis üle kantud kogemuspäevalt ja NULA 6. hooaja lõpuürituselt siit

Vaata KÜSKi
KÜSKi Youtube kanalil on vaadata mõned videod meie toetatud projektidest.
 Perepesa koordinaator Marika Toots kõneleb ettevõtmisest Türil, mis on saanud KÜSKi arenguhüppe toetuse, vaata siit
– MTÜ Tervem Noarootsi. Jutuajamised 22. juulil 2021 Pürksis, vaata siit
– Mis on kogukond? Arvamusfestivalil püütud mõtteid, vaata siit
– Lõimeleer, Tääksis 13. juulil 2021, vaata siit

Meie meedias
– Sandra Paulus avaldas Postimehes arvamust, et kogukonnad püsivad eestvedajate initsiatiivil, ilma raha ja oskusteabeta kogukonnajuhid väsivad ja et kogukonnad vajavad rohkem riigi tuge.
Loe siit
– Anneli Roosalu kirjutas Postimehes, et ilma vabaühendusteta oleks Eestis ka koroonakriisi raskem olnud üle elada ja kriisiolukorras on  palju abi vabatahtlikest. Veel järeldab Anneli, et riik saaks vabakonnaga teha veel paremat koostööd.
Loe siit
– Nüüdseks küll juba endine, aga ennemalt pikaaegne KÜSKi nõukogu liige Eha Paas kirjutas Maalehes, et  tegusad Eesti inimesed on omaalgatuslikult teinud ära hulga tööd, millega muidu pidanuks vaeva nägema ülekoormatud meditsiinisüsteem ja riigi või kohaliku omavalitsuse sotsiaalabivaldkond. Loe siit

Infokirja koostas:
Priit Põiklik
priit@kysk.ee
tel 5055222