KÜSKi nõukogu 1. juuli koosolekul kinnitati 2016. a. taotlusvooru teemad ja otsustati mitmete toetuste andmise üle.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
4. juuli 2015


Järgmisel aastal korraldab KÜSK kaks taotlusvooru, millest esimeseks valis nõukogu oma vajalikkust juba kahel aastal tõestanud arenguhüppe taotlusvooru ning teiseks teenuste arendamise vooru. Teemad valiti välja eelneva avatud ideekorje käigus saadud ettepanekutest. Kuigi teemad said paika pandud, on kõik endiselt teretulnud pakkuma teenuste arendamise voorule välja täpsemaid suunitlusi. 

Lisaks taotlusvooru teemadele kinnitati ka uuenenud suursündmuste konkursi tingimused ja kindlasummalistel maksetel põhineva välisprojekti toetamise konkursi tingimused. Nüüdsest peab 1. detsembriks suursündmuste konkursile oma ideed esitades selle vajalikkust ja seost põhjendama ka Kodanikuühiskonna arengukava eesmärkidest, rakendusplaani meetmetest või tegevustest lähtuvalt.

Nõukogu otsustas ka kolme ühingu projektidele toetuse andmise. Heade ideede konkursil sai Rääma Selts Pärnust tuge oma  projektile, mille abil arendatakse laste kodanikuteadlikkust luues neile eraldi miniühiskond, kus nad saavad erinevaid kodaniku rolle katsetada. Tugitegevuste konkursil sai MTÜ Civitas toetuse noortele mõeldud lühivideoklippide tegemiseks, mis tutvustavad taasiseseisvumisele eelnenud kodanikuliikumisi ning Eesti Ökokogukondade Ühendus sai toetuse loomaks Gaia Akadeemia, mis hakkab edendama terviklikul elukäsitlusel ja kodanikualgatusel põhinevat haridust Eestis.

Veel arutati KÜSKi heade ideede konkursi läbi viimises muudatuste tegemise üle. Ikka sellepärast, et rohkem uuenduslikke ja kodanikuühiskonna arendavaid häid ideid esile kerkiks ja ellu saaks viidud.

Järgmine nõukogu koosolek toimub 21. septembril.

Lisainfo:Mari-Liis Dolenko, 655 6423, mariliis@kysk.ee